ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Про університет

Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет” входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.

Факультети та спеціальності

Факультети:

 • Гірничо-металургійний,
 • будівельний,
 • електротехнічний,
 • транспортний,
 • інформаційних технологій,
 • механіко-машинобудівний,
 • геолого-екологічний,
 • економіки та управління бізнесом

Спеціальності:

 • 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології)
 • 015 Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 101 Екологія
 • 103 Науки про Землю
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 136 Металургія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 184 Гірництво
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 231 Соціальнa робoта
 • 263 Цивільнa безпeка
 • 274 Автомoбільний транcпорт
 • 275 Транcпортні теxнології(на автомобільнoму транcпорті)
 • 281 Публічнe упpавління тa адмініcтрування

Форми навчання

Денна  та заочна

Вступ для іноземних студентів

Іноземці-кандидати на навчання в Україні повинні подати такі документи:

– анкету встановленого зразка:
– копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
– документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорам України;
– медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україні;
– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
– копію документа про народження;
– 6 фотокарток розміром 6×4 см.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

до  30  червня для  вступу в аспірантуру, докторантуру та на стажування;

до 30 травня – для вступу на інші форми навчання;

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Віталія Матусевича, 11, кімн. 228, м. Кривий Ріг, 50027
Contact Us

вул. Віталія Матусевича, 11, кімн. 228, м. Кривий Ріг, 50027

+38(056) 409-17-07

interdep.ktu@gmail.com

special offer