ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

Про університет

КДПУ – це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад Дніпропетровського регіону, яке забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців з широкого спектру спеціальностей, починаючи з 1930 року. Місія університету – підготовка висококваліфікованих фахівців усіх галузей освіти. Основні цінності та принципи діяльності університету визначені ідеями його девізу: «Істина. Творчість. Свобода ». Розвиток університету пов’язано зі збереженням традицій, впровадженням інноваційної та творчої діяльності в освітньому, науковому і культурному напрямках. Наш університет має значний досвід в сфері міжнародного співробітництва з організаціями та закладами Сполученого Королівства, Канади, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Іспанії, Польщі та Білорусі.

Факультети та спеціальності

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (математика) та Середня освіта (інформатика)
 • Середня освіта (фізика) та Середня освіта (інформатика)
 • Середня освіта (фізика) та Середня освіта (математика)
 • Середня освіта (інформатика) та Середня освіта (мова і література англійська)
 • Середня освіта (інформатика) та Середня освіта (математика)
 • Середня освіта (інформатика), спеціалізація: програмування

Природничий факультет

 • Середня освіта (хімія) та Середня освіта (інформатика)
 • Середня освіта (біологія та здоров’я людини) та Психологія
 • Середня освіта (біологія та здоров’я людини) та Середня освіта (хімія)
 • Екологія, спеціалізація: екологія міських ландшафтів і садово-паркових об’єктів
 • Середня освіта (фізична культура) та спеціалізація: спортивний туризм

Факультет географії, туризму та історії

 • Середня освіта (історія) та Середня освіта (географія)
 • Середня освіта (історія) та спеціалізація: правознавство та суспільствознавчі дисципліни
 • Середня освіта (історія) та Середня освіта (мова і література англійська)
 • Середня освіта (географія) та спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота
 • Соціологія, спеціалізація: соціологія масової комунікації, журналістики та реклами
 • Туризм, спеціалізація: екскурсійна справа

Психолого-педагогічний факультет

 • Початкова освіта та Психологія
 • Початкова освіта та спеціалізація: англійська мова
 • Початкова освіта та спеціалізація: фізична культура
 • Початкова освіта та спеціалізація: інформатика
 • Психологія, спеціалізації: спеціальна психологія; сімейне консультування та психотерапія; психологічна абілітація та реабілітація дітей з особливими потребами; організаційна психологія; практична психологія в освітніх закладах
 • Соціальна робота, спеціалізація: соціальна педагогіка

Факультет дошкільної та технологічної освіти

 • Дошкільна освіта та Психологія
 • Дошкільна освіта та Хореографія
 • Середня освіти (трудове навчання та технології) та Середня освіта (інформатика)
 • Середня освіти (трудове навчання та технології) та спеціалізація: позашкільна освіта
 • Профілі основної спеціальності: конструювання та моделювання одягу, конструювання та дизайн меблів, автосправа, кулінарія та сервіс у ресторанному бізнесі
 • Професійна освіта (сфера обслуговування), спеціалізація: організація готельно-ресторанного бізнесу
 • Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості), спеціалізація: дизайн одягу
 • Професійна освіта (транспорт), спеціалізація: експлуатація та ремонт автомобільного транспорту

Факультет мистецтв

 • Хореографія, спеціалізація: організація роботи хореографічного колективу
 • Середня освіта (музичне мистецтво) та спеціалізація:художня культура
 • Середня освіта (образотворче мистецтво) та спеціалізація:декоративне мистецтво
 • Середня освіта (образотворче мистецтво) та спеціалізація:флористика
 • Дизайн, спеціалізації:графічний дизайн, дизайн одягу, дизайн середовища

Факультет української філології

 • Середня освіта (українська мова і література) та Середня освіта (мова і література англійська)
 • Середня освіта (українська мова і література) та Психологія
 • Середня освіта (українська мова і література) та спеціалізація: редагування освітніх видань
 • Середня освіта (українська мова і література) та спеціалізація: українознавство
 • Середня освіта (українська мова і література) та спеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Факультет іноземних мов

 • Філологія, спеціалізація: германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська, друга-німецька
 • Середня освіта (мова і література англійська) та Середня освіта (мова і література німецька)
 • Середня освіта (мова і література німецька) та Середня освіта (мова і література англійська)
 • Середня освіта (мова і література російська) та Середня освіта (мова і література англійська)

Університет здійснює підготовку докторів філософії в аспірантурі за спеціальностями:

 • Освітні, педагогічні науки
 • Дошкільна освіта
 • Середня освіта (українська мова і література)
 • Середня освіта (іноземні мови)
 • Середня освіта (математика)
 • Середня освіта (фізика)
 • Середня освіта (інформатика)
 • Середня освіта (музичне мистецтво)
 • Профеcійна оcвіта (комп’ютeрні технології)
 • Профеcійна оcвіта (cфера обслуговування)
 • Філологія
 • Пcихологія
 • Соціологія
 • Фізика тa аcтрономія

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інвормації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Заповнити заяву на вступ

Адреса

просп. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086
Contact Us

просп. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086

(056) 470-13-34

special offer