Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

Про університет

Національний лісотехнічний університет України — вищий навчальний заклад у Львові. В основному розташований у місцевості Новий Світ.
В університеті навчається понад 5000 студентів. На 32 кафедрах працюють понад 370 кваліфікованих викладачів. Серед них — відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державних премій України, члени-кореспонденти НАН України, доктори наук, професори, доценти.
Університет один з перших запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, а також модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних мереж. Університетом розроблено 15 державних стандартів освіти лісотехнічного профілю, у яких закладено принципово нові елементи сучасної дидактики — екологізацію освіти.

Факультети та спеціальності

Інститути:

 • Інститут лісового і садово-паркового господарства (І ЛСПГ)
 • Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (І МАКІТ)
 • Інститут деревооброблювальних теxнологій і дизaйну (І ДТД)
 • Інcтитут екологічнoї еконoміки і менеджмeнту (І ЕЕМ)
 • Цeнтр доуніверситетcької підготoвки, перeпідготовки тa підвищeння кваліфікaції кадpів
 • Інформаційні технології

  • Комп’ютерні науки
  • Інформаційні системи та технології
 • Автоматизація та приладобудування

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Архітектура та будівництво

  • Архітектура та містобудування
 • Механічна інженерія

  • Прикладна механіка
  • Галузеве машинобудування
 • Управління та адміністрування

  • Облік і оподаткування
  • Менеджмент
 • Культура і мистецтво

  • Дизайн
 • Природничі науки

  • Екологія
 • Аграрні науки та продовольство

  • Лісове господарство
  • Садово-паркове господарство
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Виробництво та технології

  • Технології захисту навколишнього середовища
  • Деревообробні та меблеві технології
 • Хімічна та біоінженерія

  • Хімічні технології та інженерія

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Іноземці-кандидати на навчання в Україні повинні подати такі документи:

– анкету встановленого зразка:
– копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
– документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорам України;
– медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україні;
– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
– копію документа про народження;
– 6 фотокарток розміром 6×4 см.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Немає інформації

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, 79057


Our university provides housing for foreigners. The hostel is located in the city center, in an area with good infrastructure. The quality and size of the rooms differ. In rooms live from 2 to 4 people. The bathroom is shared and is divided into several rooms. The hostel will provide you with rooms fully furnished with all necessary furniture. Also in the hostel there are common kitchens, gyms, laundries and security. As for the purchase of food and other things, not far from the hostel there are several supermarkets as well as shopping centers. Also nearby are the bus stop or the metro station with which you can easily get to anywhere in the city. The entrance to the hostel is based on student passes. A pass will be issued to the student upon arrival at the hostel. Visitors can stay at the hostel from 8:00 to 23:00.

The Consulting Group “Education and Science” cooperates with proven educational institutions that provide preparatory courses for foreign students to study at universities in Ukraine. Each student, after passing the preparatory faculty, receives a certificate of completion of the preparatory courses. Our company will give an opportunity to a foreign student to enroll in a bachelor’s program at any Ukrainian university, we will conduct all the necessary negotiations, provide a transfer, and organize a settlement to the hostel. Also, the “Education and Science” Consulting Group “is always happy to help foreign students who have used our services, our managers are always in touch and will help in any situation.


Contact Us

вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, 79057

(032) 237 80 94, 237 79 88

nltu@ukr.net

special offer