Чернігівський національний технологічний університет

Про університет

Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ) -. є одним з провідних вищих навчальних закладів на півночі України. Діяльність університету почалася в 1960 році. Рівень акредитації – IV (найвищий в Україні). Сьогодні – це багатопрофільний вищий навчальний заклад, що включає систему довузівської підготовки, 2 коледжі, 4 навчально-наукові інститути, 9 факультетів, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру і докторантуру. У світових рейтингах ЧНТУ щорічно входить в 50 кращих вищих навчальних закладів України та закріплює свої позиції в 12% кращих університетів світу. Університет є підписантом Великої Хартії Університетів.

Факультети та спеціальності

Фінансово-економічний факультет

Фінанси, банківська справа і страхування (фінанси і кредит (банківська справа))
Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

Обліково-економічний факультет

Облік та оподаткування (облік і аудит)
Економіка (економіка підприємства, економічна кібернетика, економіка довкілля і природних ресурсів)

Факультет соціальної роботи

Соціальна робота

Юридичний факультет

Право

Інженерно-будівельний факультет

Будівництво і громадянська інженерія (Гідротехніка, будівництво (промислове і цивільне будівництво))
Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування та кадастр, Геоінформаційні системи і технології)

Механіко-технологічний факультет

Прикладна механіка (Інженерна механіка (технологія машинобудування), Зварювання)
Галузеве машинобудування (Машинобудування (металорізальні верстати та системи, обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування))
Автомобільний транспорт
Будівництво і громадянська інженерія (Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі)
Лісове господарство (Деревообробні технології)

Факультет електронних та інформаційних технологій

Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи та мережі, Системне програмування Спеціалізовані комп’ютерні системи)
Інженерія програмного забезпечення
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні системи і мережі)
Електроніка (електронні прилади та системи)
Телекомунікації та радіотехніка (Радіоелектронні апарати)
Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка

Факультет життєдіяльності, природокористування та туризму

Менеджмент (управління персоналом і економіка праці)
фізична реабілітація
маркетинг
туризм
Кібербезпека
(Управління інформаційною безпекою)
Агрономія
Лісове господарство (лісове і садово-паркове господарство)

Факультет проектного менеджменту, управління якістю і життєзабезпеченням

Менеджмент
Публічне управління і адміністрування (в т.ч. Державна служба)
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність (Товарознавство і комерційна діяльніcть, Товарознавcтво тa експертиза в митній спpава, Експертиза товарів і послуг)
Менеджмент (Якіcть, стандартизація тa сeртіфікація, Управління проектом)
харчові технології

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для того чтобы стать студентом ЧНТУ, Вам необходимо:
По прибытию в г. Чернигов лично подать в Отдел международного сотрудничества (главный корпус университета: ул. Шевченко, 95, кабинет 226) заявление в бумажной форме.
К заявлению необходимо добавить такие документы:
1) документ  и приложение к нему (оригинал и его копию) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление;
2) оригинал и копию документа, в котором содержится информация о содержании учебной программы по предварительному степенью (уровнем) высшего образования, полученные кредиты, продолжительность обучения и успеваемость по учебным дисциплинам  – при поступлении для получения степени магистра;
3) копию паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства;
4) полис медицинского страхования;
5) 4 фотографии размером 30 х 40 мм;
6) копию удостоверения зарубежного украинца (при наличии).
При поступлении в аспирантуру дополнительно подаётся исследовательское предложение по избранной научной специальности или заверенный в установленном порядке по месту работы / учебы кандидата список опубликованных научных работ и изобретений на украинском или английском языке.
Для поступления в докторантуру дополнительно подаются украинском или английском языке: тематический план диссертационной работы для получения ученой степени доктора наук; копия диплома о присвоении соответствующего ученой степени.
 Документы, указанные в пунктах 1-3, должны быть переведены на украинский с нотариальным заверением перевода.
Документы, указанные в пунктах 1-2 должны быть заверены в стране их выдачи способом, который официально используется в этой стране для такого засвидетельствования, и легализованы соответствующим зарубежным учреждением Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
Пройти вступительное собеседование.
В случае успешного прохождения вступительного собеседования необходимо осуществить оплату за обучение и обратиться в Отдел международного сотрудничества для оформления вида на временное проживание.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Немає інформації

Адреса

вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14045
Contact Us

вулиця Шевченка, 95, Чернігів, Черниговская область, Україна, 14035

+38(0462) 665-103

cstu@stu.cn.ua

special offer