Черкаський державний технологічний університет

Про університет

Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) – це сучасний вищий навчальний заклад з розвиненою освітньої, науково – технологічною інфраструктурою, високим інтелектуальним потенціалом. Забезпечує якісну підготовку за 39 спеціальностями. 55-річна історія університету пов’язана зі становленням і розвитком інженерного, економічного і гуманітарного освіти в Черкаській області, що забезпечило освітню діяльність відповідно державних стандартів, беручи до уваги попит на міжнародному ринку праці. Наукові досягнення та розробки ЧДТУ широко відомі в Україні і далекому зарубіжжі, науково-технічна діяльність ведеться на високому рівні і спрямована на ефективне вирішення важливих науково-технічних проблем, активізації інноваційної діяльності, впровадження нових технологій і зразків на практиці.

Факультети та спеціальності

Фінансово-економічний факультет
Фінанси та Кредит;
облік і аудит.

Факультет економіки і управління
економіка підприємництва;
менеджмент організацій.
лінгвістичний факультет
прикладна лінгвістика;
переклад.

Факультет електронних технологій
прилади точної механіки;
медичні прилади і системи;
радіотехніка;
електротехнічні системи споживання;
захист інформації в комп’ютерних системах і мережах;
управління проектами.

Факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування
технологія машинобудування;
обладнання переробних і харчових виробництв;
металорізальні верстати та системи;
обробка матеріалів за спецтехнологіями;
поліграфічні машини і автоматизовані комплекси;
дизайн;
автомобілі та автомобільне господарство;
нетрадиційні джерела енергії.

Будівельний факультет
промислове і цивільне будівництво;
хімічна технологія неорганічних речовин;
екологія та охорона навколишнього середовища;
технологія бродильних виробництв і виноробства.

Факультет інформаційних технологій і систем
інформаційні системи управління та технології;
інтелектуальні системи прийняття рішень;
програмне забезпечення автоматизованих систем;
інформаційні технології проектування;
комп’ютерні системи і мережі;
системне програмування;
спеціалізовані комп’ютерні системи;
економічна кібернетика.

Форми навчання

Немає інформації

Вступ для іноземних студентів

Для вступу в університет необхідно подати наступні документи:
заяву на ім’я ректора ЧДТУ;
нотаріально завірену з перекладом на українську мову копію документа про середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки;
документ про відсутність Віл-інфекції;
медичний сертифікат про стан здоров’я з країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну;
нотаріально завірену з перекладом на українську мову копію документа про народження;
12 фотографій розміром 3х4 см.
зворотній квиток на батьківщину (для кандидатів на навчання на підготовчому факультеті) з відкритою датою на один рік.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Адреса

бульвар Шевченка, 460, Черкаси, Черкаська область, 18000
Contact Us

бульвар Шевченка, 460, Черкаси, Черкаська область, 18000

0472 710 092

pk@chdtu.edu.ua

special offer