Центральноукраїнський національний технічний університет

Про університет

Історія Центральноукраїнського національного технічного університету бере свій початок з квітня 1929 року, коли в м. Зінов’євськ, в умовах прискореної індустріалізації країни, було створено вечірній робітничий індустріальний інститут сільськогосподарського машинобудування. Інститут розташувався у приміщенні колишнього Єлисаветградського земського реального училища. Зараз там знаходиться Кропивницький інженерний коледж ЦНТУ.

Сьогодні наш університет – потужний навчально-виховний і науковий центр України. Він має добре розвинені зв’язки з машинобудівними заводами та об’єднаннями України, підприємствами агропромислового комплексу, транспорту, будівництва, електропостачання, фінансово – банківськими установами та приватними фірмами, для яких готує фахівців. Це його випускники визначатимуть образ України у майбутньому.

Університет має широкі міжнародні зв’язки з навчальними закладами та науковими центрами Росії, Болгарії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Куби, Франції, Англії, Німеччини та ін. До навчального процесу залучаються представники Корпусу миру США. Зараз в університеті навчається 95 студентів з 14 країн далекого зарубіжжя, а за період його існування підготовлено понад 550 спеціалістів для 65 країн світу.

Крім освітньо – професійної діяльності, університет виконує функції науково – методичного центру з питань сільськогосподарського машинобудування, електроенергетики, екології, автоматики, економіки та ін. Як єдиний у регіоні вищий навчальний заклад, що забезпечує кадрами промисловість і сільське господарство, університет виконує і координує наукові дослідження в межах регіону, здійснює оперативну перепідготовку фахівців за необхідними напрямками.

Факультети та спеціальності

Факультет економіки і підприємництва
фінанси;
облік і аудит;
управління персоналом та економіка праці;
економічна кібернетика;
економіка підприємства;
маркетинг;
міжнародна економіка;
оподаткування;
менеджмент організацій;
адміністративний менеджмент.

Факультет сільськогосподарського машинобудування
екологія та охорона навколишнього середовища;
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
механізація сільського господарства;
агрономія.

Факультет автоматики та енергетики
електротехнічні системи електроспоживання;
системи управління і автоматики;
гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка;
енергетика сільськогосподарського виробництва.

Факультет проектування і експлуатації машин

автомобілі та автомобільне господарство;
підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
промислове і цивільне будівництво;
технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій.

Механіко-технологічний факультет
технологія машинобудування;
металорізальні верстати та системи;
обладнання ливарного виробництва
обладнання для обробки металів тиском
комп’ютерні системи і мережі
системне програмування

Форми навчання

Немає інформації

Вступ для іноземних студентів

Документи які необхідні для вступу до КНТУ:

– національний паспорт;

– копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

– документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

– страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, із якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

– копія документа про народження;

– 6 фотокарток розміром 60×40 мм;

– можливість придбання квитка на зворотний проїзд на батьківщину.

Усі документи повинні бути підтверджені відповідно до законодавства країни, що видала цей документ, перекладені на українську або російську мову та легалізовані.

Після розгляду документів центром підготовки фахівців для зарубіжних країн та приймальною іноземцю надається інформація про відповідність документів встановленим вимогам.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Немає інформації

Адреса

25006, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 8,
Contact Us

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський, 8,

(0522) 55-93-13, 39-04-67

rector@kntu.kr.ua; pk_kntu@ukr.net

special offer