Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Про університет

Заснований у 1992 році, Бердянський інститут підприємництва (з 2007 року Бердянський університет менеджменту і бізнесу) став одним із перших навчальних закладів недержавної форми власності, який підготовку спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки визначив як пріоритетний напрямок свого розвитку.

Вищий навчальний заклад готує спеціалістів з економіки, менеджменту, права, соціології управління бізнесу, інформаційних технологій. У 1998 році приватний вищий навчальний заклад акредитований Міністерством освіти і науки України з правом видачі державних дипломів.

З 2000 року вуз готує інженерів-програмістів і інженерів-системних адміністраторів. Коли в країні почала відчуватися гостра нестача інженерних кадрів (особливо спеціалістів комп’ютерного профілю), то, вперше в історії Бердянська, у вузі була організована підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів. Реалізувати цей проект вдалося завдяки тісному співробітництву БУМіБ, ЗАТ ”Азовкабель” й НТУУ “Київський політехнічний інститут”.

У 2004 році – разом із Харківським політехнічним інститутом – був організований Навчально-консультаційний центр ХПІ, на якому готують інженерів ще з чотирьох спеціальностей, у тому числі: інженер-електрик з ізоляційної й кабельної техніки й інженер-механік з під’ємно-транспортних і дорожних машин.

На сьогодняшній день на чотирьох факультетах університету навчаються більш як 8000 студентів з 16 напрямів підготовки. Є 3 навчальних корпуси, 3 бібліотеки, 3 кафе, 7 комп’ютерних класів, які під’єднані до Internet.

Стабільний розвиток вузу й тісні партнерські зв’язки з провідними вузами України надають унікальні можливості нашим студентам і випускникам продолжити навчання відповідно профілю (переводом без вступних іспитів) в Національній юридичній академії України (м. Харків), Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Донецькій державній академії управління, в університетах мм. Кракова, Жешува, Бельско-Бяла. Успішно розвивається міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами Німеччини, Франції, Болгарії, Росії, Чехії, Польщі. Разом з «Вищою Суспільно–Економічною Школою» в м. Тичин (Польща) вуз готує політологів і соціологів бізнесу й управління. Студенти цього відділення перші три курси навчаються в Бердянську, а 4 и 5 курси навчаються в Польщі й одержують польський диплом магістра загальноєвропейського зразка.

Основний принцип керівництва ВНЗ – створення соціальних гарантій для молодого покоління в одержанні вищої освіти, тому плата за навчання доступна. Вищий навчальний заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Біля 80% наших випускників працевлаштовуються зразу ж після закінчення інституту. Випускники вузу успішно працюють в органах державного управління, банках, установах, на підприємствах різних форм власності та у правоохоронних органах.

Факультети та спеціальності

Економічний факультет:
економіка підприємства;
маркетинг;
облік і аудит;
економічна кібернетика;
фінанси та кредит.

Факультет інформаційних систем і технологій:
інформаційні системи управління та технології;
програмне забезпечення автоматизованих систем.

Факультет менеджменту та бізнесу:
менеджмент організацій і адміністрування;
управління в сфері економічної конкуренції;
менеджмент інноваційної діяльності;
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Юридичний факультет:
правознавство.

Форми навчання

немає інформації

Вступ для іноземних студентів

Перелік документів для вступу:
1. сертифікати Українського центру оцінювання якості знань (УЦОЯО).
2. Оригінал документа про освіту (атестат, свідоцтво, диплом).
3. Ксерокопія ідентифікаційного номера та ксерокопія паспорта (1, 2, 11 сторінки) – 2 примірники.
4. Медична довідка за формою 086-О.
5. Карта щеплень, флюорографія (для денної форми навчання).
6. Витяг з трудової книжки (для абітурієнтів заочної форми навчання).
7. 6 кольорових фотографій розміром 3х4.
8. Ксерокопія приписного свідоцтва (для юнаків).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Адреса

вул. Свободи, 117-а, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71118
Contact Us

71118, БУМіБ, вул. Свободи 117а, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна

(06153)6-44-08, +38-095-48-27-829, +38-096-57-43-308

bumib@ukr.net

special offer