Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА) Історія НУОМА починається в червні 1944 року, коли було відкрито нові спеціальності для підготовки фахівців морської справи: судноводіння, суднові силові установки і механізми, суднові електричні установки та механізми, суднові радіоустановки. За роки незалежності України ОДМА стала провідним науково-методичним центром морської освіти, що визначає філософію, стратегію і шляхи удосконалення підготовки моряків в Україні. Основу роботи академії як сучасного навчально-наукового центру становить, насамперед, вирішення актуальних освітніх завдань, забезпечення належної якості навчального процесу.
У 1944 році було засновано Київський автомобільно-дорожній інститут. В 1944 було створено два факультети – дорожній та механічний для підготовки фахівців з чотирьох спеціальностей: автомобільні дороги, мости, автомобілі та автомобільне господарство, дорожні машини і механізми. З вересня 2000 року він був названий Національним транспортним університетом (НТУ). В НТУ здійснюється підготовка фахівців за 20 напрямами та 30 спеціальностями.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національний авіаційний університет (НАУ) Витоки університету – в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році. За майже 80-річну історію в стінах вищого авіаційного навчального закладу підготовлено понад 200 000 висококваліфікованих фахівців. Сьогодні НАУ – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу.
Національний аерокосмічний університет «ХАІ» – єдиний в Україні й один з найбільших у Європі аерокосмічний університет, який готує висококваліфікованих інженерів з усіх напрямків аерокосмічної науки і техніки, інформаційних технологій, радіотехнічних комплексів, систем керування, економіки й менеджменту та ін. Університет акредитовано як навчальний заклад вищого (IV) рівня.
Луцький національний технічний університет: IV рівень акредитації; висока якість освіти; широкий спектр технічних і економічних спеціальностей; 90% кандидат і доктор викладацький склад; комфортабельні умови проживання ; плата за навчання нижче в порівнянні з університетами Західної і Східної Європи, а також Росії. вільний доступ до Інтернету (і в університеті і в гуртожитку); навчання проводиться на українській і російській мовах. Англійською викладається лише три спеціальності, а саме: «Будівництво», «Комп’ютерна інженерія» та «Менеджмент»; вигідне географічне положення (межує з Польщею, Білорусь); отримання подвійного ступеня з польським і португальських університетах; можливість взяти участь в програмі обміну студентами протягом семестру і стажування в Польщі і Португалії; наявність підготовчого відділення.
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) є одним з провідних вищих морських навчальних закладів України IV рівня акредитації. Сьогодні понад 7 тисяч студентів з України та інших країн світу отримують освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» і «магістр» у стінах академії та її структурних підрозділах. Тут готують судноводіїв, суднових механіків та суднових електромеханіків, юристів, менеджерів організацій, економістів, логістів, аудиторів і програмних інженерів.
Криворізький коледж Національного авіаційного університету За 61 рік свого існування навчальний заклад підготував для авіаційної галузі понад 22 тис. спеціалістів та майже 3 тис. спеціалістів для країн Північної Америки, Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Індії та арабських країн. Випускники коледжу працюють більш як у 45 країнах світу. Також коледж у 2012 році пройшов ліцензування щодо підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями, ліцензований обсяг набору яких становить 100 осіб.
Showing 1-10 of 20 results for ТранспортClear All

Зараз людина може долати значні відстані за короткий час завдяки транспортній системі, що постійно розвивається і створює ще більш потужні і швидкі потяги, літаки, автомобілі, водний транспорт. Для конструювання, обслуговування і управління таким транспортом необхідні фахівці цієї галузі, які постійно користуються попитом і мають перспективи у кар’єрі. Студенти галузі «Транспорт» можуть отримати вищу освіту в українських ВНЗ, що готують кваліфікованих спеціалістів, при цьому без суттєвого підвищення вартості контракту на навчання. Випускники отримують дипломи міжнародного зразка і мають змогу працевлаштування за фахом навіть у країнах Європи і Америки. ВНЗ України тісно співробітничають з іноземними навчальними закладами і практикують обмін студентами для отримання подвійного диплому.