Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Історія навчального закладу бере свій початок з 17 липня 1928 року. За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 40 тис. висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи. Сьогодні університет – це сучасний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повністю сформованою науково-методичною та матеріально-технічною базою. Університет має тісні зв'язки з профільними освітніми закладами Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджена тісна співпраця.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву. За час існування університету від 1991 р. викладачами ведеться наукова робота в галузях гуманітарних, соціальних, природничих та комп'ютерних наук. В НаУКМА, зокрема, виникли ряд наукових шкіл з наступних напрямків: історії української філософії, принципів верховенства права та проблеми його реалізації, теорії методології і методів соціологічних досліджень, досліджень соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціальної структури та соціальних трансформацій, економічного розвитку, міжнародної економіки, моделювання фінансових процесів та мембранології.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
а 95-річну річну історію Національна академія внутрішніх справ по праву стала флагманом відомчої освіти. У виші на денній та заочній формах навчається понад 18 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія».
29 травня 1991 року відбулася установча конференція зі створення громадської організації «Народна українська академія». Народна українська академія (НУА) – навчально-освітній комплекс нового типу, який забезпечує умови для отримання безперервної освіти. Місія НУА – формування інтелігентної людини, здатної заробляти собі на життя висококваліфікованою розумовою працею і цивілізованими методами, яка вміє працювати з людьми і для людей.
Український католицький університет (УКУ) є приватним навчальним закладом. УКУ пропонує ступінь бакалавра в наступних областях: теологія, історія, культурологія, філологія, соціальна педагогіка, психологія, соціологія, інформатика; аспірантура в області: теологія, історія, соціальна педагогіка, журналістика, медіа зв'язок, державне управління, клінічна психологія (когнітивна поведінкова терапія), клінічна психологія (психодинамическая терапія), наука про дані, права людини, фізична терапія, Ерготерапія; аспірантура по: історії та археології, теології.
Класичний приватний університет - вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації, заснований в 1992 році. Місія Класичного приватного університету - організація на вищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, заснованої на принципах гуманізму і демократизму, спрямована на виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності, готових нести відповідальність за долю суспільства, держави і людства.
Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ) -. є одним з провідних вищих навчальних закладів на півночі України. Діяльність університету почалася в 1960 році. Рівень акредитації - IV (найвищий в Україні). Сьогодні - це багатопрофільний вищий навчальний заклад, що включає систему довузівської підготовки, 2 коледжі, 4 навчально-наукові інститути, 9 факультетів, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру і докторантуру.
Showing 1-10 of 16 results for Соціальна роботаClear All

Соціальна робота – це дуже важлива діяльність, яка включає надання спеціальної допомоги у реалізації прав (відновлення соціальної справедливості) людині, групі людей або суспільству. Професію соціолога можна отримати у ВНЗ України, що надають високий рівень знань, але при цьому, вартість навчання демократична. Дипломовані фахівці мають попит на ринку праці і затребувані там, де необхідна профілактична, прогностична та контролююча соціальна робота. Соціологи можуть знайти місце роботи у державних і приватних організаціях, здійснювати консультативну діяльність. Після отримання освітнього рівня «бакалавр» можна продовжити навчання в магістратурі і аспірантурі, що, у подальшому, дає змогу займатись викладацькою діяльність у навчальних закладах.