Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка - один з найстаріших музичних вузів в Центральній і Східній Європі. Передісторія зародження ЛНМА імені М.В.Лисенка досягає кінця XVIII в. і пов'язана з іменами вчителя Фридерика Шопена Юзефа Ельснера і молодшого сина Вольфганга Амадея Моцарта - Франца Касавера Моцарта, які своєю педагогічною та громадською діяльністю заклали основу для створення в 1853 році Консерваторії при Галицькому музичному товаристві.
Наукова робота професорсько-викладацького колективу університету спрямована, перш за все, на: забезпечення організаційно-педагогічних, науково-методичних умов навчального процесу з метою підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог; розширення і зміцнення науково-інформаційної бази університету з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів для університету, інших навчальних закладів та науково-дослідних установ регіону та України; розробка актуальних науково-дослідних проектів, які фінансуються з державного бюджету. Наукова діяльність здійснюється за зведеним тематичним планом на 48 кафедрах, за тематичним планом НДР науково-дослідного сектора; за планами НДР кафедр і науково-дослідних лабораторій. Сілaмі універcітета разрабативаетcя 12 пріорітетниx Комплекcно коллектівниx тeм і 7 ​​научниx проeктов, яю нa конкурcной оcнове виігpалі целевоe государcтвенное фінанcірованіе від МОН Укpаїни.
Тернопільський національний економічний університет - це елітне і сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і свобода - альфа і омега формування особистості. Університет стрімко розвивається, адже мистецтво жити - це жити з перспективою. Навчаючись в дусі конкуренції, випускники вузу стають лідерами і фахівцями високої якості.
Київський університет імені Бориса Грінченка – столичний університет, що належить територіальній громаді міста Києва. Літопис Університету ведеться з 1874 року. Університет Грінченка – багатопрофільний навчальний заклад, який входить у топ-десятку найкращих київських вишів! В Університеті навчається понад 8 тисяч студентів за 20 спеціальностями та різними освітніми програмами. Багаторічні освітні традиції Університету поєднуються із сучасними інноваційними підходами у підготовці фахівців. Навчання орієнтоване на європейські стандарти.
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського - це університет-стартап, це розширена міжнародна кооперація, безперервні студентські стажування у ВНЗ світу, це можливість паралельно навчатися на декількох спеціальностях і отримати, крім українського диплома державного зразка, дипломи університетів Європи, Азії та США . Це можливість навчатися зі зручним графіком та підбирати темп навчання відповідно до своїх потреб, а також - займатися науково-дослідницькою діяльністю вже під час навчання
Сумський національний аграрний університет - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, один з кращих аграрних вузів України. Заснований в 1977 році, за майже 40 років існування він пройшов шлях від Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва до потужного освітнього комплексу національного значення. СНАУ готує висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики з цілої низки акредитованих спеціальностей. У структурі університету діють 8 факультетів, 1 інститут і 5 коледжів.
Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренко - ведучий вищий навчальний інститут Сумської області та Слобожанщини. Університет забезпечує вищу освіту за основними напрямками: «Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», має 26 спеціальностей і 35 спеціалізацій. Він забезпечує освітню сферу Північно-Східного регіону висококваліфікованими фахівцями, керуючись найкращими національними і міжнародними традиціями, сучасними принципами і новітніми тенденціями розвитку освіти. Університет включає 4 інститути, 3 факультети, 38 кафедр, два навчальних і консультаційних центру. В університеті навчається понад 4000 студентів з восьми країн: Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану, Молдови, Польщі, Росії, Німеччини. Університет займає шосте місце в рейтингу вищих навчальних закладів України. Університет співпрацює з 32 університетами за кордоном. Університет створив інтегровану інфраструктуру інформаційних технологій, яка постійно вдосконалюється.
КДПУ - це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад Дніпропетровського регіону, яке забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців з широкого спектру спеціальностей, починаючи з 1930 року. Місія університету - підготовка висококваліфікованих фахівців усіх галузей освіти. Основні цінності та принципи діяльності університету визначені ідеями його девізу: «Істина. Творчість. Свобода ». Розвиток університету пов'язано зі збереженням традицій, впровадженням інноваційної та творчої діяльності в освітньому, науковому і культурному напрямках. Наш університет має значний досвід в сфері міжнародного співробітництва з організаціями та закладами Сполученого Королівства, Канади, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Іспанії, Польщі та Білорусі.
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького був створений у 1923 році. На сьогодні - це вищий навчальний заклад, визнано як в Україні, так і за кордоном, співпрацює з 70 закордонними науковими та освітніми установами 21 країн світу.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні.
Showing 61-70 of 70 results for ОсвітаClear All

Освіта – це спрямований процес виховання і навчання наступних поколінь, передавання систематизованих знань з різних спеціальностей. Вищі навчальні заклади України пропонують здобути професію вчитель (педагог, викладач), яка останнім часом стала найбільш розповсюдженою та затребуваною. Вчитель – це не просто професія, це покликання, складна і поважна діяльність. Навчання в українських навчальних закладах відбувається під керівництвом висококваліфікованих викладачів з отриманням диплому міжнародного зразку. Студенти, що здобули дипломи в Україні мають широкі можливості працевлаштування у навчальних закладах (університети, інститути, технікуми, ліцеї, гімназії тощо), як в Україні так і за кордоном (Європа, Америка).