Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту - спортивна установа в Дніпропетровську, Україна. Засновано 15 квітня 1980 року базі Київського державного інституту фізичної культури і Дніпропетровського коледжу фізичної культури. Має четвертий рівень акредитації та включає факультет фізичного виховання і спорту, а також факультет олімпійського і професійного спорту.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів ІV рівня акредитації, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України. За показниками діяльності Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед вищих закладів освіти та вищих медичних навчальних закладів України
Класичний приватний університет - вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації, заснований в 1992 році. Місія Класичного приватного університету - організація на вищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, заснованої на принципах гуманізму і демократизму, спрямована на виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності, готових нести відповідальність за долю суспільства, держави і людства.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що спеціалізується на підготовці інженерів-педагогів. Ця унікальна професія об'єднує інженерію і педагогіку. Випускники УІПА можуть викладати інженерні навчальні дисципліни в університетах або працювати менеджерами і інженерами на промислових підприємствах або в конструкторських фірмах
Українська академія друкарства - єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи та друкарства. За свою 85-річну історію вона випустила десятки тисяч висококваліфікованих фахівців, які сьогодні формують інформаційний простір держави. За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти Української академії друкарства присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти».
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Дмитровича Ушинського є одним з найстаріших навчальних закладів України та першим педагогічним в Північному Причорномор'ї. Заснований в місті Одесі 2 травня 1817года. За роки існування в його стінах було підготовлено понад 100 000 фахівців. За показниками бази даних SСОPUS університет посідає перше місце серед педагогічних вузів України. Університет співпрацює з 80-ма освітніми і науковими установами різних країн.
Національний університет "Острозька академія" є наступником Острозької слов'янської, грецької та латинської академії, першого вищого навчального закладу східних слов'ян. Хроніки відродженої Острозької академії в незалежній Україні почалися в 1994 році Указом Президента України. У жовтні 2000 року Острозька академія офіційно стала Національним університетом. Університет має 5 факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, що пропонують 16 престижних спеціальностей: факультет політичних досліджень і управління інформацією ( «Документація та інформація», «Політичні дослідження», «Психологія»); Факультет економіки ( «Фінанси», «Економічна кібернетика»); Факультет романо-германських мов; Факультет гуманітарних наук ( «Культурологія», «Українська філологія», «Журналістика», «Літературознавство», «Релігієзнавство», «Богослов'я»); факультет міжнародних відносин ( «історія», «країнові дослідження», «міжнародні відносини»); Інститут права ім. І. Малиновського ( «Право»).
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Дмитровича Ушинського є одним з найстаріших навчальних закладів України та першим педагогічним в Північному Причорномор'ї. Заснований в місті Одесі 2 травня 1817года. За роки існування в його стінах було підготовлено понад 100 000 фахівців. За показниками бази даних SСОPUS університет посідає перше місце серед педагогічних вузів України. Університет співпрацює з 80-ма освітніми і науковими установами різних країн.
Національний університет "Острозька академія" є наступником Острозької слов'янської, грецької та латинської академії, першого вищого навчального закладу східних слов'ян. Хроніки відродженої Острозької академії в незалежній Україні почалися в 1994 році Указом Президента України. У жовтні 2000 року Острозька академія офіційно стала Національним університетом. Університет має 5 факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, що пропонують 16 престижних спеціальностей: факультет політичних досліджень і управління інформацією ( «Документація та інформація», «Політичні дослідження», «Психологія»); Факультет економіки ( «Фінанси», «Економічна кібернетика»); Факультет романо-германських мов; Факультет гуманітарних наук ( «Культурологія», «Українська філологія», «Журналістика», «Літературознавство», «Релігієзнавство», «Богослов'я»); факультет міжнародних відносин ( «історія», «країнові дослідження», «міжнародні відносини»); Інститут права ім. І. Малиновського ( «Право»).
Одним з основних напрямків міжнародних зв'язків Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури є підготовка фахівців для зарубіжних країн. Ця діяльність заснована в 1960-і роки. В Академії було створено навчально-методичний відділ з художньої освіти іноземних громадян. З тих пір підготовлено понад 250 художників живопису, графіки, скульптури для різних країн світу-Афганістану, В'єтнаму, Китаю, Куби. Зараз академія активно продовжує розвивати творчі зв'язки з художніми навчальними закладами багатьох країн Європи та інших континентів: Бельгія, Греція, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Польща, Фінляндія, Франція, Китай, США. Основним принципом виховання художників в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури було і залишається навчання за фахом в індивідуальних навчально-творчих майстерень, які входять до складу випуcкающіх кафeдр. Руководcтво мастерcкімі осущеcтвляет видающіеcя художники-пeдагогі. Переxод студeнтов до мастерcкім проіcходіт поcле втоpого курc, тo еcть черeз двa року порівняно обучeнія в Акадeміі.
Showing 51-60 of 70 results for ОсвітаClear All

Освіта – це спрямований процес виховання і навчання наступних поколінь, передавання систематизованих знань з різних спеціальностей. Вищі навчальні заклади України пропонують здобути професію вчитель (педагог, викладач), яка останнім часом стала найбільш розповсюдженою та затребуваною. Вчитель – це не просто професія, це покликання, складна і поважна діяльність. Навчання в українських навчальних закладах відбувається під керівництвом висококваліфікованих викладачів з отриманням диплому міжнародного зразку. Студенти, що здобули дипломи в Україні мають широкі можливості працевлаштування у навчальних закладах (університети, інститути, технікуми, ліцеї, гімназії тощо), як в Україні так і за кордоном (Європа, Америка).