Національний університет «Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого» Історія університету почалася ще з XIX ст., Коли 17 листопада 1804 по наказом імператора Олександра I був створений Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету. Університет вносить значний внесок у розбудову правової держави, вдосконалення законотворчого процесу та правозастосування. Вчені університету брали безпосередню участь в розробці чинної Конституції України та інших нормативно-правових актів.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - авторитетний і відомий університет в системі вищої освіти країни, який входить до списку ТОП-200 кращих навчальних закладів України, перебуваючи на 122 місці. Університет готує фахівців з педагогічних і престижним класичним спеціальностями, має чудові культурні та освітні традиції і створює унікальні можливості для самореалізації молоді в пізнавальної, наукової, громадської та інших сферах діяльності, даючи студентам високий рівень освіти, гідний найкращих університетів світу. ЦГПУ ім. В. Винниченко має IV (найвищий) рівень акредитації.
Донецький національний університет імені В. Стуса - це потужний науково-освітній комплекс вищого IV рівня акредитації, один з провідних вузів країни. ДонНУ імені В. Стуса підтримує зв'язки з більш ніж 70 університетами світу, є членом Асоціації університетів Європи, учасником численних європейських наукових та освітніх програм ТЕМРUS.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вже 76 років є провідним освітнім, науковим, культурним центром Прикарпаття - Університетом європейського зразка, який динамічно розвивається. Це університет, який має широкий спектр сучасних спеціальностей. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника користується міжнародним визнанням та інтегрованість з європейськими університетами, активно впроваджує програми подвійних дипломів з провідними вузами світу. Сьогодні Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є сучасним навчальним і науковим центром з розвиненою інфраструктурою, визнаними науковими школами, постійними міжнародними зв'язками і високим потенціалом на шляху до найкращих європейських стандартів вищої освіти.
Харківський національний університет - один з найстаріших університетів Східної Європи. Заснований в листопаді 1804 року з ініціативи видатного просвітителя В.Н.Каразіна, згідно з грамотою Олександра I. Харківський університет - єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії - біолог І. Мечников, економіст С. Кузнець, фізик Л. Ландау . За роки існування університет закінчили понад 130 тисяч осіб. Імена вихованців університету увічнені в географічних назвах, назвах космічних об'єктів, рослин і мінералів, законів і формул. Університет стояв у витоків усієї вищої освіти Харківщини. Свідченням широкого міжнародного визнання університету є те, що він був в числі ініціаторів підписання «Великої Хартії університетів» (Болонья, 1988 рік), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь в діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 3000 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.
В Університеті державної фіскальної служби України забезпечені всі умови для успішного навчання, створена належна матеріально-технічна база: аудиторний фонд, потужний науково-педагогічний потенціал, організація побуту і дозвілля студентів, інформаційне забезпечення. До послуг студентів сучасні навчально лабораторні корпуси, наукова і електронна бібліотеки з читальними залами, конгрес-хол, атріум, актові зали, їдальня, молодіжні кафе, відділення медичного забезпечення та сучасні гуртожитки. Студенти можуть вчитися на курсах інтенcівного ізучeнія іноcтранних язикoв, компьютeрной теxнікі; учаcтвовать в работe студенчеcкого научногo общеcтва, оpганов самоуправлeнія, творчеcкіх коллeктівов, споpтівной життя Універcітета.
Створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 № 788-р «Деякі питання утворення Університету митного робимо і фінанcов» путeм рeорганізаціі Акадeміі таможeнной служби Укpаине і Днепропетровcкой государcтвенной фінанcовой акадeміі путeм иx пріcоедіненія до Універcітетутаможенного дeла і фінанcов.
Уманський національний університет садівництва - це багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, де здійснюється підготовка фахівців за ліцензованими спеціальностями освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Навчання студентів здійснюється за 15 напрямами та 24 спеціальностями. До складу університету входять 6 факультетів: (агрономічний; плодоовочівництва, екології та захисту рослин; менеджменту; економіки і підприємництва; інженерно-технологічний; лісового та садово-паркового господарства), Інститут післядипломної освіти, навчально-науково-виробничий відділ, відділ довузівської підготовки, відділ міжнародних зв'язків, Центр культури і виховання. Міжнародна наукова діяльність університету проводиться в рамках 32 договорів про співпрацю з іноземними освітніми установами, стипендіальними програмами, грантами.
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта – это современное учебное заведение с высокой международной репутацией в сфере образования и научных исследований. На факультетах университета – строительном, механическом, экономическом, управления процессами перевозок, а также автоматики, телемеханики и связи – проводится подготовка студентов по различным специальностям для работы на железнодорожном транспорте и в других отраслях экономики - IT, строительство, логистика и др. Университет имеет четыре учебных корпуса с современными оборудованными лабораториями, научно-техническую библиотеку на 1,5 млн. томов, медиатеку, компьютерные центры, спортивные залы и общежития.
Запорізький національний університет – це вищий навчальний заклад державної форми власності, літопис якого ведеться майже 90 років. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави.
Showing 41-50 of 70 results for ОсвітаClear All

Освіта – це спрямований процес виховання і навчання наступних поколінь, передавання систематизованих знань з різних спеціальностей. Вищі навчальні заклади України пропонують здобути професію вчитель (педагог, викладач), яка останнім часом стала найбільш розповсюдженою та затребуваною. Вчитель – це не просто професія, це покликання, складна і поважна діяльність. Навчання в українських навчальних закладах відбувається під керівництвом висококваліфікованих викладачів з отриманням диплому міжнародного зразку. Студенти, що здобули дипломи в Україні мають широкі можливості працевлаштування у навчальних закладах (університети, інститути, технікуми, ліцеї, гімназії тощо), як в Україні так і за кордоном (Європа, Америка).