У системі Міністерства охорони здоров'я України одним із провідних медичних навчальних закладів є Харківська медична академія післядипломної освіти. Харківську медичну академію післядипломної освіти було засновано наказом Народного комісаріату охорони здоров'я України від 10.11.1923 р. Спочатку вона мала назву: Харківський клінічний інститут для удосконалення лікарів, пізніше, з 1927 року – Український центральний інститут удосконалення лікарів.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет здійснює професійну підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр». На чотирьох факультетах навчаються студенти за 23 спеціальностями, серед яких: Українська мова і література, Історія, Соціальна педагогіка, Дошкільна освіта, Початкова освіта, Образотворче мистецтво, Музичне мистецтво, Практична психологія, Фізичне виховання, Мова і література (англійська, німецька, французька, російська, румунська, болгарська), Трудове навчання та технології, Економіка і підприємництво, Туризм, Інформатика, Документознавство та інформаційна діяльність, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Переклад (англійська, німецька, французька мови) тощо. На сучасному етапі метою освітньої діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету є підготовка фахівців нового покоління, здатних працювати в умовах інтеграції України до європейського простору й конкурувати на світовому ринку праці. Ізмаїльський державний гуманітарний університет надає можливість отримання подвійного диплома, стажування за кордоном в університетах Європи, а також, впровадження елементів системи дистанційного навчання.
Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 роки як недержавний вищий навчальний заклад колективної форми власності IV-го рівня акредитації. У 2003 році університет прийняв на навчання сто студентів, а сьогодні ця цифра досягла позначки 3700 студентів з різних куточків світу. Одеський міжнародний гуманітарний університет складається з декількох факультетів, 2 інститутів і 17 кафедр, а також має підготовче відділення для іноземців. Міжнародний гуманітарний університет є одним з найсучасніших університетів, Зберігаючи найнижчу вартість навчання в Європі і можливість отримання освіти у відповідності європейським стандартам. Колектив Міжнародного гуманітарного університету бачить своє призначення в утвердженні ідеалів і цінностей громадянського суспільства, в відкритості, діалогізм і співробітництво через гуманітаризацію світогляду і мислення фахівців всіх галузей знань, демократизації освіти, його доступності кожній людині в ключі свободи особистості. Міжнародний гуманітарний університет приєднався до Magna Charta Universitatum - Великої хартії університетів.
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-хан» є єдиним вищим навчальним закладом на території Співдружності Незалежних Держав (СНД), яке дозволяє єврейським дівчатам здобувати фах вчителя і гарантує зайнятість в системі єврейської освіти. Він був створений 11 вересня 1995 року. За роки роботи «Бейт-Хани» було випущено 650 висококваліфікованих фахівців, які працюють в 127 єврейських школах і дитячих садах в 67 містах СНД.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) є одним з провідних університетів Центральної України. Він навчає фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, індустрії послуг, харчових технологій, біотехнологій, права, філології. З усіх університетів України для іноземних студентів ПУЕТ вважається відкритим і доброзичливим. Понад 300 студентів прибули з 20 країн світу, щоб вибрати Полтавський університет економіки і торгівлі в якості фундаменту для своєї майбутньої кар'єри.
Житомирський військовий інститут імені С. П.Корольова - сучасний вищий навчальний заклад, який готує фахівців розвідки, інформаційної безпеки, радіоелектонноі боротьби, інформаційно-телекомунікаційних систем, захисту інформації, застосування безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України, інших центральних органів виконавчої влади, а також цивільних фахівців за спеціальностями: "Телекомунікації та радіотехніка", "Кібербезпека", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і "Електроенергетика, лектротехніка і електромехан ика ". Крім того, на базі військового інституту здійснюється підготовка фахівців за програмою офіцерів запасу. Матеріально-технічна база: сучасні мультимедійні лекційні аудиторії, майже 150 спеціалізованих лабораторій та класів загального призначення, комп'ютерні класи з можливістю виходу в мережу Internet з розрахунку 1 ПЕОМ на 5 студентів, діючий пункт сейсмічного спостереження, навчальний центр управління та зв'язку з космічними апаратами, загальна і електронна бібліотеки, спортивний комплекс з басейном. Курсантам і студентам інституту надаються всі можливості для отримання якісної освіти, наукової і раціоналістичної роботи, духовного зростання, підвищення свого культурного і фізичного рівня. Бібліотека інституту забезпечена достатньою кількістю науково-технічної та художньої літератури. При клубі інституту діють гуртки художньої самодіяльності. У розпорядженні майбутніх фахівців перебуває добре обладнаний спортивний комплекс з стадіоном, тенісним кортом, плавальний басейн, спортивні майданчики для проведення змагань з ігрових видів спорту, тренажерні зали. Постійно діють спортивні секції з баскетболу, гирьового спорту, міні-футболу, рукопашного бою. Курсанти інституту поряд з основною спеціальністю здобувають теоретичні знання і практичні навички експлуатації автомобільної техніки і отримують посвідчення водія на право керування автомобілем. Під час навчання курсанти забезпечуються безкоштовним житлом, обмундирування, харчуванням та отримують грошове забезпечення. У казармах є необхідна побутове обладнання та уcловія для полноцeнного отдиxа. Пітаніe курcантов оpганизовать безкоштовно в столовoй інcтітуте, работаeт кафe і буфeт. Пітаніe студeнтов оpганизовать в кафe і буфетe інcтітута пo доcтупним цeнам.
Матеріально-технічна база: бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, 30 комп'ютерних класів, понад 1000 персональних комп'ютерів, лінгвістичний центр, 2 студентських гуртожитки, санаторій-профілакторій.
Матеріально-технічна база: бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, 30 комп'ютерних класів, понад 1000 персональних комп'ютерів, лінгвістичний центр, 2 студентських гуртожитки, санаторій-профілакторій.
Існування навчального закладу розпочалося з 1900 р, коли в Запоріжжі було створено семикласне технічне училище, яке готувало фахівців середньої кваліфікації - техніків-механіків. За роки свого існування університет підготував понад 85 тис. Фахівців, серед яких близько 1500 громадян іноземних держав Азії, Африки, Європи, Латинської Америки.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні. Указом австрійського імператора Франца-Йосифа від 31 березня 1875 р. було засновано Чернівецький університет, першим ректором якого став Костянтин Томащук. Підготовка майже 20 тисяч студентів здійснюється за 54 спеціальностями, 69 спеціалізаціями. Функціонує 87 кафедр.
Showing 31-40 of 70 results for ОсвітаClear All

Освіта – це спрямований процес виховання і навчання наступних поколінь, передавання систематизованих знань з різних спеціальностей. Вищі навчальні заклади України пропонують здобути професію вчитель (педагог, викладач), яка останнім часом стала найбільш розповсюдженою та затребуваною. Вчитель – це не просто професія, це покликання, складна і поважна діяльність. Навчання в українських навчальних закладах відбувається під керівництвом висококваліфікованих викладачів з отриманням диплому міжнародного зразку. Студенти, що здобули дипломи в Україні мають широкі можливості працевлаштування у навчальних закладах (університети, інститути, технікуми, ліцеї, гімназії тощо), як в Україні так і за кордоном (Європа, Америка).