Заснований в 1948 році, Київський національний лінгвістичний є державним вищим навчальним закладом філологічного спрямування, який отримав широке міжнародне визнання. Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за 39 освітніми програмами першого бакалаврського і 32 освітніми програмами другого магістерського рівня (23 мови). Іноземні студенти мають унікальну можливість отримати глибокі знання в галузі мови і літератури, жити і навчатися в міжкультурному освітньому середовищі в самому центрі столиці України – місті Києві.
Училище створено 3 березня 1954 для підготовки фахівців рибопромислового, транспортного, допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної промисловості. Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. А. Соляник є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для підприємств, установ і організацій галузі. За роки існування колективом училища підготовлено понад 17 000 спеціалістів. Серед випускників училища 182 фахівця - громадяни країн Азії, Африки і Латинської Америки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - провідний науково-освітній центр сучасної України, перший вищий навчальний заклад в Південному регіоні країни. Витоки університетської освіти на півдні України сягають початку XIX ст., А точніше до 1865 року. Університет здійснює підготовку фахівців на підставі відповідної ліцензії за 20 напрямками та більш ніж 40 спеціальностями. В системі університету діють три навчально-наукові інститути та десять факультетів, а також півсотні наукових інститутів, науково-дослідних підрозділів, проблемних і галузевих лабораторій.
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова (ОНАЗ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, провідний освітній і науково-дослідний центр галузі зв'язку України, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для телекомунікаційної галузі України та інших країн світу, а також проводить унікальні теоретичні і прикладні дослідження в області інфокомунікацій, інформаційних технологій, телебачення, радіомовлення, кібербезпеки, поштового зв'язку, економіки і управління підприємств зв'язку, соціологічні х проблем інформаційного суспільства. ОНАЗ існує з 1920 року, підготовка іноземних студентів проводиться з 1949 р В даний час в Академії навчається на денному та заочному відділеннях понад 4 000 студентів, з них близько 400 - громадяни інших країн (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменія, Китай, Конго, Камерун, Нігерія, Сирія, Марокко та ін.). Навчання студентів здійснюють 6 науково-навчальних інститутів, що входять до складу ОНАЗ: • Інфокомунікацій і програмної інженерії • Радіо, телебачення та інформаційної безпеки • Комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики • Економіки та менеджменту • Проблем інформаційного суспільства • Дистанційного та заочного навчання Є Підготовче відділення для іноземних громадян.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - це спеціалізований державний вищий навчальний заклад економічного профілю Східної України, яке здійснює багатоступеневу підготовку фахівців за такими ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Університет застосовує технологію безперервного навчання, що складається з системи довузівської підготовки, вузівської та післядипломної освіти, має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університетом підготовлені фахівці для 83 країн світу. Зараз в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн світу.
Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя (НГУ) є одним з найстаріших установ в Україні, що славиться своєю освітньої, дослідницької та громадською діяльністю. Університет розташований в стародавньому місті, на північному сході України, в 140 кілометрах від Києва, столиці країни. НГУ є членом міжнародних організацій: TESOL (викладачі англійської мови на інших мовах), учасник програми Erasmus +. Університет має Центр співпраці з українською діаспорою, Дослідницький центр Гоголя, Дослідницький центр порівняльного освіти, Центр забезпечення якості, Лабораторію тонких плівок, Лабораторію спектроскопії поверхневих поляритонів.
Національний університет водного господарства та екологічного проектування здійснює свою освітню і наукову діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Зі статусом державного вищого навчального закладу, IV рівнем акредитації. Університет водного господарства та екологічного проектування - найбільший вищий технічний навчальний заклад в Рівненській області та провідний університет України. Навчання і перепідготовка фахівців, в тому числі іноземних громадян, здійснюється за 31 програмою бакалаврату, 38 магістерських програмах і докторантурі. Університет надає всі умови для гармонійного розвитку, дозвілля і відпочинку.
В університеті сформована і успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково - експертна рада університету, науково - технічні поради по напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема "Дослідження морехідних якостей та проектування нових типів суден", "Підготовка і спалювання палив "," Пайка і зварювання тиском у вакуумі "," Кондиціонування та холодильна техніка "," Перспективні енергетичні технології "," Газотермічне покриття ". Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки. Університет має п'ять навчальних корпусів, серед яких відновлений студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчі комплекси, два студентських гуртожитки і два житлових будинки, в яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового та інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 10-тисячного колективу. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (в м Очаковe і в поcелке Коблeво) находятcя комфортабельниe універсітетcкіе оздоровітельниe зoни отдиxа, в коториx студeнтам і сотpудников універcітета мoгут улітку провеcти незабиваемиe дні і отдоxнуть.
Харківська державна академія культури (ХДАК) - це заклад вищої освіти загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України. Академія сьогодні – це сучасний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, лідер бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти. Академія готує бакалаврів і магістрів за 16 напрямами та спеціальностями 7-ми галузей знань: «культура і мистецтво», «гуманітарні науки», «соціальні та поведінкові науки», «журналістика», «управління та адміністрування», «соціальна робота», «сфера обслуговування».
Сьогодні Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди займає провідне місце серед педагогічних освітніх закладів IV-го рівня акредитації. Університет співпрацює з кращими навчальними закладами Білорусі, Китаю, Греції, Хорватії, Грузії, Ізраїлю,Японії, Польщі та Турції.
Showing 21-30 of 70 results for ОсвітаClear All

Освіта – це спрямований процес виховання і навчання наступних поколінь, передавання систематизованих знань з різних спеціальностей. Вищі навчальні заклади України пропонують здобути професію вчитель (педагог, викладач), яка останнім часом стала найбільш розповсюдженою та затребуваною. Вчитель – це не просто професія, це покликання, складна і поважна діяльність. Навчання в українських навчальних закладах відбувається під керівництвом висококваліфікованих викладачів з отриманням диплому міжнародного зразку. Студенти, що здобули дипломи в Україні мають широкі можливості працевлаштування у навчальних закладах (університети, інститути, технікуми, ліцеї, гімназії тощо), як в Україні так і за кордоном (Європа, Америка).