Державна установа «Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» була заснована 15 вересня 1916 року, сьогодні - це вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації, який плідно працює над зростанням престижності вищої медичної освіти України та підвищенням її міжнародного авторитету, суттєво впливає на формування духовних цінностей і світогляду своїх випускників. Навчання інтернів і клінічних ординаторів проводиться на 22 кафедрах по 39 напрямках. Крім громадян України, в клінічній ординатурі навчається понад 60 іноземних громадян.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка – вищий навчальний заклад післядипломної освіти IV рівня акредитації, заснований 1918 року в м. Києві. До її складу входять 5 факультетів, 3 навчально-наукові інститути та 81 кафедра. Фахівці Академії беруть участь у розробці політики у сфері охорони здоров’я, стандартів медичної освіти, клінічних протоколів, тощо. Академія відзначена численними нагородами за лідерство у сфері медичної освіти. НМАПО імені П. Л. Шупика – найстаріший в Україні вищий навчальний заклад післядипломної підготовки лікарів.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» було створено в 1992 році і з тих пір залишається найбільшим приватним медичним університетом України. На даний момент в ньому навчаються близько 2 000 студентів, з яких 15% з більш ніж 56 країн. В університеті є три основних факультету, які включають в себе загальну медицину, стоматологію і фармацію, а також підготовчий факультет для іноземних громадян.
Полтавська державна аграрна академія запрошує на навчання на факультет підготовки іноземних громадян (мовна підготовка з інженерно-технічним і медико-біологічних напрямів) та на основні факультети за обраною спеціальністю (ОКР «бакалавр» і «магістр»), є можливість навчання в аспірантурі. Протягом 37 років Полтавська державна аграрна академія готує іноземних громадян до вступу в різні українські вищі і надає кваліфіковані освітні послуги для здобуття вищої освіти іноземним громадянам з різних країн світу. Ласкаво просимо до Полтавської державної аграрної академії!
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар'єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь "Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар'єру.
Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова (ВНМУ) пропонує якісну вищу освіту світового класу. Висококваліфікований персонал університету гарантує, що ви освоїте обрану вами спеціальність на факультетах медицини, стоматології та фармації, підготовчому факультеті для іноземних громадян, а також в аспірантурі. Багаторічний досвід навчання студентів з усього світу дозволив університету створити унікальне поєднання академічних програм і допоміжних послуг. володіє статусом вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Університет бере участь в різних міжнародних освітніх та навчальних програмах медичного персоналу.
Одеський національний медичний університет - вищий медичний навчальний заклад України, розташоване в м.Одесі. Заснований в 1900 році. Сьогодні на 7 факультетах і 66 кафедрах університету навчається близько 8000 студентів і курсантів, 3000 з них - громадяни 52 іноземних держав. Навчання іноземних студентів здійснюється російською, українською та англійською мовами. Післядипломна освіта отримують 250 аспірантів, стажистів, магістрів та клінічних ординаторів. Навчальна робота є пріоритетною в університеті. Вона здійснюється за навчальними планами, адаптованими до Болонської системи. Це забезпечує збалансовану, фундаментальну, спеціальну і гуманітарну підготовку фахівців на стику різних областей медичної науки.
Житомирський інститут медсестринства – комунальний вищий навчальний заклад Житомирської обласної ради, основним завданням якого є запровадження ступеневої підготовки медичних фахівців на рівні європейських та світових стандартів.
Львівський державний університет фізичної культури - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований в 1946 році. У навчальному процесі в університеті проводяться 25 кафедр, в яких працюють 34 професори, доктори наук і 141 кандидати наук, доценти, 50 майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, 23 судді національних і міжнародних категорій, 7 заслужених працівників фізичної культури і спорту, 2 заслужених педагога України, 1 заслужений діяч науки України, 13 заслужених тренерів України, заслужений учитель України, заслужений діяч культури України.
Showing 1-10 of 30 results for МедицинаClear All

Охорона здоров’я характеризується як сукупність заходів, що направлені на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожної людини, підтримування її активного життя протягом довгих років, надання медичної допомоги у разі потреби. Ця важлива місія лягає на плечі медичних працівників лікарів, помічників лікарів, медичних сестер, провізорів, акушерів, лаборантів, рентгенолаборатнів, інструкторів з санітарної освіти, оптометристів, фельдшерів. Для здобуття вищої медичної освіти відкриті навчальні заклади України, що надають своїм випускникам дипломи міжнародного зразку, визнані у Європі та Америці. Вартість навчання досить демократична, а у результаті абітурієнт отримує можливість освоїти престижну професію за допомогою викладачів зі світовим ім’ям в галузі медицини. Під час навчання студенти проходять численні практичні заняття і виходять зі стін навчального закладу кваліфікованими фахівцями.