Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка - це велика інтернаціональна родина, яка об'єднує 10 000 студентів з усієї України та 30 країн світу. Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівської Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану та Зімбабве. Іноземні студенти мають можливість навчатися на бакалавраті і магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі і докторантурі. Підготовче відділення здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України з економічних та інженерно-технічних напрямків.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова - рік заснування 1834. В даний час Національний педагогічний Драгоманов пропонує свої різноманітні освітні можливості для більш ніж для 16 000 студентів з усієї України, а також студентів з-за кордону під керівництвом 2500 викладачів, 700 з них мають докторську ступінь та майже 300 докторів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за 50 спеціальностями ступеня бакалавра, 48 -освітній-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, 52 - ступеня магістра.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований у 1913 р. як учительський інститут. Подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому в 2010 році надано високий статус національного. Університет проводить підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, наукових кадрів, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.
Училище створено 3 березня 1954 для підготовки фахівців рибопромислового, транспортного, допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної промисловості. Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. А. Соляник є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для підприємств, установ і організацій галузі. За роки існування колективом училища підготовлено понад 17 000 спеціалістів. Серед випускників училища 182 фахівця - громадяни країн Азії, Африки і Латинської Америки
Національний університет водного господарства та екологічного проектування здійснює свою освітню і наукову діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Зі статусом державного вищого навчального закладу, IV рівнем акредитації. Університет водного господарства та екологічного проектування - найбільший вищий технічний навчальний заклад в Рівненській області та провідний університет України. Навчання і перепідготовка фахівців, в тому числі іноземних громадян, здійснюється за 31 програмою бакалаврату, 38 магістерських програмах і докторантурі. Університет надає всі умови для гармонійного розвитку, дозвілля і відпочинку.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) – высшее учебное заведение в Украине IV уровня аккредитации. ХНУРЭ – уникальный технический университет, единственный в Украине специализированный университет, в котором сосредоточены практически все специальности, связанные с информационными технологиями, радиотехникой и электроникой. В университете обучаются более 12 000 студентов по 34 специальностям.
Showing 1-10 of 42 results for Математика та статистикаClear All

Ще зі школи всім відомо «Математика – цариця наук», тому отримати професію математик (статист, програміст) престижно, а зробити це можна в українських ВНЗ, що готують висококваліфікованих спеціалістів. Студентів навчають сучасним комп’ютерним технологіям. Це дозволяє з легкістю опанувати навичками в розробці, впровадженні і застосуванні на практиці методів математичного моделювання, що широко застосовуються на підприємствах для прогнозування очікуваного результату, у техніці та економіці, для проведення наукових досліджень у будь-якій галузі. Математичні науки дозволяють знайти роботу за спеціальністю, працювати дистанційно, співробітничати з колегами за кордоном. Вартість навчання демократична і повністю виправдана перспективами, що відкриваються перед випускниками.