Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту - спортивна установа в Дніпропетровську, Україна. Засновано 15 квітня 1980 року базі Київського державного інституту фізичної культури і Дніпропетровського коледжу фізичної культури. Має четвертий рівень акредитації та включає факультет фізичного виховання і спорту, а також факультет олімпійського і професійного спорту.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна - вищий навчальний заклад в Дніпропетровську, що готує інженерні кадри для залізничного транспорту. Працює з 1930 року. До цього часу університет підготував близько 60 тисяч фахівців, включаючи іноземних студентів.
Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) приділяє першорядну увагу проектам по гармонізації освітніх стандартів у рамках приєднання України до Болонського процесу. ДДТУ підтримує зв'язки в галузі освіти і науки з навчальними закладами, організаціями та підприємствами Німеччини, Чехії, Франції, Данії, Болгарії, Бельгії, Великобританії, Росії, Білорусі, Словаччини, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, США, Китаю, Польщі. З 2000 року ДДТУ проводить підготовку іноземних громадян за базовими напрямами (спеціальностями). Має IV рівень акредитації.
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ (ДАУ при МЗС) — державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти, що здійснює підготовку, перепідготовку та професійне навчання працівників дипломатичної служби і спеціалістів інших державних установ для роботи у сфері міжнародних відносин. Академія створена у 1995 році відповідно до Указу Президента України «Про державну підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ України» від 30 травня 1995 року № 397/95.
Класичний приватний університет - вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації, заснований в 1992 році. Місія Класичного приватного університету - організація на вищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, заснованої на принципах гуманізму і демократизму, спрямована на виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності, готових нести відповідальність за долю суспільства, держави і людства.
Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) - це сучасний вищий навчальний заклад з розвиненою освітньої, науково - технологічною інфраструктурою, високим інтелектуальним потенціалом. Забезпечує якісну підготовку за 39 спеціальностями. 55-річна історія університету пов'язана зі становленням і розвитком інженерного, економічного і гуманітарного освіти в Черкаській області, що забезпечило освітню діяльність відповідно державних стандартів, беручи до уваги попит на міжнародному ринку праці.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що спеціалізується на підготовці інженерів-педагогів. Ця унікальна професія об'єднує інженерію і педагогіку. Випускники УІПА можуть викладати інженерні навчальні дисципліни в університетах або працювати менеджерами і інженерами на промислових підприємствах або в конструкторських фірмах
Українська академія друкарства - єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи та друкарства. За свою 85-річну історію вона випустила десятки тисяч висококваліфікованих фахівців, які сьогодні формують інформаційний простір держави. За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти Української академії друкарства присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти».
Філія «Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (далі - Кременчуцький інститут Дніпропетровського Інституту імені Альфреда Нобеля, Інститут) як відокремлений структурний підрозділ Інституту створено у 1998 році для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, одержання вищої професійної освіти і кваліфікації відповідно до індивідуальних бажань, здібностей і можливостей, а також забезпечення м. Кременчука та Кременчуцького регіону в цілому висококваліфікованими фахівцями, які відповідають вимогам працедавців та ринку праці регіону.
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського - найстаріший провідний ВНЗ України в області музичної освіти. Реорганізована відповідно до указу Президента України від 5 вересня 1995 року, Академія стала правонаступницею Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського, заснованої в листопаді 1913 року на базі Київського музичного училища, діяльність якого свого часу була високо оцінена видатними російськими музикантами П. Чайковським і А. Рубінштейном.
Showing 71-80 of 95 results for Гуманітарні наукиClear All

Гуманітарні науки – спеціалізуються на вивченні людини і її життєдіяльності у суспільстві, вчення часто перекликається з громадськими науками. Вони вчать зрозуміти місце людини в суспільстві, основам розуміння та спілкування людей, їх культурним та історичним особливостям. Гуманітарні науки об‘єднують багато професій, що затребувані на ринку праці. Стати кваліфікованим фахівцем можна в профільному Українському навчальному закладі, здобути перспективну професію викладача, історика, археолога, філософа, філолога або культуролога. Дипломи міжнародного зразка дозволяють працювати не лише в Україні але і співпрацювати з колегами з інших країн, наприклад, над науковими роботами. При цьому вартість навчання не висока, а якість освіти відома у всьому світі.