Одеський державний аграрний університет є навчальним закладом IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений на базі Одеського сільськогосподарського інституту, який був заснований на початку 1918 року. Зараз університет є провідним навчально-методичним і науковим центром з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва. В університеті працює відділ по роботі з іноземними громадянами, який здійснює навчання слухачів на підготовчому відділенні для вступу до вищого навчального закладу і базове навчання на факультетах
Народжений у вересні 1918 р, Одеський національний політехнічний університет пройшов великий шлях становлення і розвитку. За роки свого існування він перетворився в один з провідних вищих навчальних закладів України, став великим навчально-науковим центром, зіграв і понині грає важливу роль в розвитку освіти і науки. Одеський національний політехнічний університет - найстаріший вищий технічний навчальний заклад на півдні України.
Одеський національний морський університет (ОНМУ) - універсальне навчальний заклад, який готує випускників всіх освітніх кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) для повного забезпечення потреб персоналу в морський і річковий галузях. Він був створений 12 червня 1930 роки як Одеський інститут інженерів водного транспорту. У 1994 році інститут був перейменований в Одеський державний морський університет. До складу університету входять 7 факультетів, які готують фахівців із 12 спеціальностей і проводять перепідготовку кадрів. Сертифікований згідно Між-народному стандарту ІСО 9001: 2008 і унікальний у своєму роді університет активно рухається вперед, шукає нові методи і реалізує прогресивні методики підготовки сучасних фахівців для потреб України (як морської держави) і закордонних держав. Університет щороку ініціює і проводить міжнародні наукові конференції, як в областях морського транспорту, так і в гуманітарній сфері
Національний авіаційний університет (НАУ) Витоки університету – в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році. За майже 80-річну історію в стінах вищого авіаційного навчального закладу підготовлено понад 200 000 висококваліфікованих фахівців. Сьогодні НАУ – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу.
Національний аерокосмічний університет «ХАІ» – єдиний в Україні й один з найбільших у Європі аерокосмічний університет, який готує висококваліфікованих інженерів з усіх напрямків аерокосмічної науки і техніки, інформаційних технологій, радіотехнічних комплексів, систем керування, економіки й менеджменту та ін. Університет акредитовано як навчальний заклад вищого (IV) рівня.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований у 1913 р. як учительський інститут. Подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому в 2010 році надано високий статус національного. Університет проводить підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, наукових кадрів, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.
Мукачівський державний університет – один із найбільших науково-методичних і культурних центрів Закарпатської області. Це багатопрофільний навчальний заклад, підготовку спеціалістів якого проводять чотири факультети. В Університеті працює 198 викладачів, серед яких 16 докторів наук та професорів, 112 кандидати наук.
Львівський університет торгівлі та економіки з 200-річною історією є одним з найстаріших університетів, які спеціалізуються в області економіки в Україні. Студенти проходять навчання з ОКР «бакалавр», «магістр» та аспірантурі за 15 спеціальностями та 15 спеціалізаціями. Університет проводить фундаментальні та прикладні дослідження за актуальним сектору і комплексним міждисциплінарним проблемам економічного розвитку України. Студенти, викладачі та співробітники університету є активними учасниками проектів і програм, що фінансуються Європейським Союзом. Університет надає всі необхідні можливості для успішного і збалансованого освіти і розваг, а також для інтелектуального, фізичного і культурного розвитку молоді.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Свою історію навчальний заклад почав 1940 року, коли утворено Луцький державний учительський інститут. Зараз у структурі університету функціонує 7 інститутів, 9 факультетів, 75 кафедри із фаховим професорсько-викладацьким складом. Студенти мають змогу стажуватися в престижних університетах США, Німеччини, Канади, Швеції, Польщі тощо.
Київський славістичний університет – приватний вищий навчальний заклад член Європейської асоціації університетів. Заснований у листопаді 1993 року за підтримки Національної академії наук України як «Київський інститут «Слов’янський університет». Протягом двох десятиліть Університет продовжує традиції вивчення слов’янської історії, культури, міжнародних відносин та економіки. Уже в 2000 році університет мав 15 філіалів в усіх регіонах України.
Showing 21-30 of 95 results for Гуманітарні наукиClear All

Гуманітарні науки – спеціалізуються на вивченні людини і її життєдіяльності у суспільстві, вчення часто перекликається з громадськими науками. Вони вчать зрозуміти місце людини в суспільстві, основам розуміння та спілкування людей, їх культурним та історичним особливостям. Гуманітарні науки об‘єднують багато професій, що затребувані на ринку праці. Стати кваліфікованим фахівцем можна в профільному Українському навчальному закладі, здобути перспективну професію викладача, історика, археолога, філософа, філолога або культуролога. Дипломи міжнародного зразка дозволяють працювати не лише в Україні але і співпрацювати з колегами з інших країн, наприклад, над науковими роботами. При цьому вартість навчання не висока, а якість освіти відома у всьому світі.