Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м'ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар'єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.
Народжений у вересні 1918 р, Одеський національний політехнічний університет пройшов великий шлях становлення і розвитку. За роки свого існування він перетворився в один з провідних вищих навчальних закладів України, став великим навчально-науковим центром, зіграв і понині грає важливу роль в розвитку освіти і науки. Одеський національний політехнічний університет - найстаріший вищий технічний навчальний заклад на півдні України.
Національна металургійна академія України (НМетАУ) – найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, який був заснований в жовтні 1899 року. У 1993 р ВУЗу надано статус Державної металургійної академії України, а в 1999 році Указом Президента України – статус Національної. Академія співпрацює з міжнародними угодами, програмами, проектами, грантами з ВНЗ, фірмами, вченими США, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Італії, Китаю, Молдови та інших країн світу.
Витоки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) сягають 1920 року, коли був заснований в місті Кременчуг перший вищий навчальний заклад. Університет співпрацює із 72 закордонними вищими навчальніми закладами та дослідними інститутами у 25 країнах світу, бере участь у міжнародних програмах. Сьогодні в КрНУ навчається понад 5000 студентів денної та заочної форм навчання.
Одеська державна академія технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ), в структурі якої функціонують філія, інститути, коледж, акредитовані органи з сертифікації продукції та випробувальні центри, є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, яке здійснює багатоступеневу підготовку фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки від бакалавра до доктора наук. Цей вищий навчальний заклад європейського рівня, студенти якого навчаються за системою індивідуального навчання і отримують можливість працевлаштування. За Національному рейтингу якості товарів та послуг України ОДАТРЯ визнана «Кращим підприємством 2016 року».
Херсонська державна морська академія готує фахівців морської галузі за освітніми програмами: судноводіння, експлуатація суднових енергетичних установок, експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Студенти академії можуть навчатися на денній та заочній формах. В ХДМА навчання ведеться українською та англійською (окремі англомовні групи) мовами.
Showing 1-10 of 22 results for Електрична інженеріяClear All

Професія «електрик» виникла дуже давно, потреба у таких спеціалістах існує з появою першої електростанції, а на сьогодні ще більше зростає, адже необхідні фахівці, які будуть контролювати роботу обладнання, виконувати складні роботи з передачі та розподілу електроенергії, її отримання з різних джерел. Україна має потужну базу для виховання інженерів-електриків, навчальні аудиторії оснащені сучасним обладнанням, вистачає місць для проходження практики на реальних об’єктах, в університетах працюють досвідчені викладачі. Тому варто обрати українські ВНЗ для отримання професії «електрик». До того ж вартість навчання теж приємно радує. Випускники мають на руках дипломи міжнародного зразка, що відкриває широкі можливості працевлаштування у будь-якій країні.