Національний університет "Острозька академія" є наступником Острозької слов'янської, грецької та латинської академії, першого вищого навчального закладу східних слов'ян. Хроніки відродженої Острозької академії в незалежній Україні почалися в 1994 році Указом Президента України. У жовтні 2000 року Острозька академія офіційно стала Національним університетом. Університет має 5 факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, що пропонують 16 престижних спеціальностей: факультет політичних досліджень і управління інформацією ( «Документація та інформація», «Політичні дослідження», «Психологія»); Факультет економіки ( «Фінанси», «Економічна кібернетика»); Факультет романо-германських мов; Факультет гуманітарних наук ( «Культурологія», «Українська філологія», «Журналістика», «Літературознавство», «Релігієзнавство», «Богослов'я»); факультет міжнародних відносин ( «історія», «країнові дослідження», «міжнародні відносини»); Інститут права ім. І. Малиновського ( «Право»).
Одним з основних напрямків міжнародних зв'язків Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури є підготовка фахівців для зарубіжних країн. Ця діяльність заснована в 1960-і роки. В Академії було створено навчально-методичний відділ з художньої освіти іноземних громадян. З тих пір підготовлено понад 250 художників живопису, графіки, скульптури для різних країн світу-Афганістану, В'єтнаму, Китаю, Куби. Зараз академія активно продовжує розвивати творчі зв'язки з художніми навчальними закладами багатьох країн Європи та інших континентів: Бельгія, Греція, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Польща, Фінляндія, Франція, Китай, США. Основним принципом виховання художників в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури було і залишається навчання за фахом в індивідуальних навчально-творчих майстерень, які входять до складу випуcкающіх кафeдр. Руководcтво мастерcкімі осущеcтвляет видающіеcя художники-пeдагогі. Переxод студeнтов до мастерcкім проіcходіт поcле втоpого курc, тo еcть черeз двa року порівняно обучeнія в Акадeміі.
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського - це університет-стартап, це розширена міжнародна кооперація, безперервні студентські стажування у ВНЗ світу, це можливість паралельно навчатися на декількох спеціальностях і отримати, крім українського диплома державного зразка, дипломи університетів Європи, Азії та США . Це можливість навчатися зі зручним графіком та підбирати темп навчання відповідно до своїх потреб, а також - займатися науково-дослідницькою діяльністю вже під час навчання
15 липня 1834 року, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножується велич і славу аlma mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується численними науковими перемогами вчених - співробітників університету. Науковий потенціал університету сьогодні - більше 60 дійсних членів і член-кореспондентів Національних академій наук України, 626 докторів наук, 1697 кандидатів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. Університет має партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми і науковими установами з 57 країн світу. Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, становить 935 осіб. Збільшенню набору іноземних громадян сприяло впровадження російсько- та англомовних освітніх програм.
Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренко - ведучий вищий навчальний інститут Сумської області та Слобожанщини. Університет забезпечує вищу освіту за основними напрямками: «Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», має 26 спеціальностей і 35 спеціалізацій. Він забезпечує освітню сферу Північно-Східного регіону висококваліфікованими фахівцями, керуючись найкращими національними і міжнародними традиціями, сучасними принципами і новітніми тенденціями розвитку освіти. Університет включає 4 інститути, 3 факультети, 38 кафедр, два навчальних і консультаційних центру. В університеті навчається понад 4000 студентів з восьми країн: Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану, Молдови, Польщі, Росії, Німеччини. Університет займає шосте місце в рейтингу вищих навчальних закладів України. Університет співпрацює з 32 університетами за кордоном. Університет створив інтегровану інфраструктуру інформаційних технологій, яка постійно вдосконалюється.
5 грудня 1944 було прийнято рішення про створення «Закарпатського-Українського Університету». У цій постанові передбачалося організація вищого навчального закладу з 4-х факультетів: історичного, філологічного, біологічного та медичного. У 2000 році за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Указом Президента України університету надано статус національного і перейменований в Ужгородський національний університет з наданням четвертого рівня акредитації.
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького був створений у 1923 році. На сьогодні - це вищий навчальний заклад, визнано як в Україні, так і за кордоном, співпрацює з 70 закордонними науковими та освітніми установами 21 країн світу.
Showing 51-57 of 57 results for БіологіяClear All

Українські навчальні заклади запрошують абітурієнтів опанувати біологічні спеціальності, що є затребуваними на ринку праці. Відносно не висока вартість контракту є значною перевагою у виборі саме українських ВНЗ. Біологи (зоологи, ботаніки, мікробіологи, екологи, генетики) мають можливості займатись науково-дослідно роботою у різних галузях науки – біології, фармакології, екології, медицини, перспективного нині сільського господарства, харчової промисловості, здійснювати навчальну і консультативну діяльність. Підготовка спеціалістів включає бакалаврат, магістратуру та аспірантуру (за бажанням). Щорічно студенти відвідують міжнародні конференції для підвищення рівня знань, заслуховують доповіді колег або готують власні презентаційні проекти.