Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - провідний науково-освітній центр сучасної України, перший вищий навчальний заклад в Південному регіоні країни. Витоки університетської освіти на півдні України сягають початку XIX ст., А точніше до 1865 року. Університет здійснює підготовку фахівців на підставі відповідної ліцензії за 20 напрямками та більш ніж 40 спеціальностями. В системі університету діють три навчально-наукові інститути та десять факультетів, а також півсотні наукових інститутів, науково-дослідних підрозділів, проблемних і галузевих лабораторій.
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова (ОНАЗ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, провідний освітній і науково-дослідний центр галузі зв'язку України, який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для телекомунікаційної галузі України та інших країн світу, а також проводить унікальні теоретичні і прикладні дослідження в області інфокомунікацій, інформаційних технологій, телебачення, радіомовлення, кібербезпеки, поштового зв'язку, економіки і управління підприємств зв'язку, соціологічні х проблем інформаційного суспільства. ОНАЗ існує з 1920 року, підготовка іноземних студентів проводиться з 1949 р В даний час в Академії навчається на денному та заочному відділеннях понад 4 000 студентів, з них близько 400 - громадяни інших країн (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменія, Китай, Конго, Камерун, Нігерія, Сирія, Марокко та ін.). Навчання студентів здійснюють 6 науково-навчальних інститутів, що входять до складу ОНАЗ: • Інфокомунікацій і програмної інженерії • Радіо, телебачення та інформаційної безпеки • Комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики • Економіки та менеджменту • Проблем інформаційного суспільства • Дистанційного та заочного навчання Є Підготовче відділення для іноземних громадян.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - це спеціалізований державний вищий навчальний заклад економічного профілю Східної України, яке здійснює багатоступеневу підготовку фахівців за такими ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Університет застосовує технологію безперервного навчання, що складається з системи довузівської підготовки, вузівської та післядипломної освіти, має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університетом підготовлені фахівці для 83 країн світу. Зараз в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн світу.
Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя (НГУ) є одним з найстаріших установ в Україні, що славиться своєю освітньої, дослідницької та громадською діяльністю. Університет розташований в стародавньому місті, на північному сході України, в 140 кілометрах від Києва, столиці країни. НГУ є членом міжнародних організацій: TESOL (викладачі англійської мови на інших мовах), учасник програми Erasmus +. Університет має Центр співпраці з українською діаспорою, Дослідницький центр Гоголя, Дослідницький центр порівняльного освіти, Центр забезпечення якості, Лабораторію тонких плівок, Лабораторію спектроскопії поверхневих поляритонів.
Національний університет водного господарства та екологічного проектування здійснює свою освітню і наукову діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Зі статусом державного вищого навчального закладу, IV рівнем акредитації. Університет водного господарства та екологічного проектування - найбільший вищий технічний навчальний заклад в Рівненській області та провідний університет України. Навчання і перепідготовка фахівців, в тому числі іноземних громадян, здійснюється за 31 програмою бакалаврату, 38 магістерських програмах і докторантурі. Університет надає всі умови для гармонійного розвитку, дозвілля і відпочинку.
В університеті сформована і успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково - експертна рада університету, науково - технічні поради по напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема "Дослідження морехідних якостей та проектування нових типів суден", "Підготовка і спалювання палив "," Пайка і зварювання тиском у вакуумі "," Кондиціонування та холодильна техніка "," Перспективні енергетичні технології "," Газотермічне покриття ". Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки. Університет має п'ять навчальних корпусів, серед яких відновлений студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчі комплекси, два студентських гуртожитки і два житлових будинки, в яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового та інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 10-тисячного колективу. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (в м Очаковe і в поcелке Коблeво) находятcя комфортабельниe універсітетcкіе оздоровітельниe зoни отдиxа, в коториx студeнтам і сотpудников універcітета мoгут улітку провеcти незабиваемиe дні і отдоxнуть.
Львівський національний університет ім. Івана Франка - це класичний ВНЗ з потужними науковими школами, давніми традиціями і сучасними інноваційними підходами. Головна його мета - забезпечення високих освітніх і наукових стандартів, культурних, соціальних потреб особистості, суспільства і держави в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців.
Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) - це престижне державний вищий навчальний заклад з сучасними методами навчання, традиціями, якісним рівнем підготовки майбутніх фахівців і високим рівнем викладання дисциплін. Активна міжнародна діяльність ЖДТУ дає можливість нашим студентам проходити навчання і стажування в університетах Європи. ЖДТУ має все необхідне для навчання студентів і їх всебічного розвитку.
Житомирський військовий інститут імені С. П.Корольова - сучасний вищий навчальний заклад, який готує фахівців розвідки, інформаційної безпеки, радіоелектонноі боротьби, інформаційно-телекомунікаційних систем, захисту інформації, застосування безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України, інших центральних органів виконавчої влади, а також цивільних фахівців за спеціальностями: "Телекомунікації та радіотехніка", "Кібербезпека", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і "Електроенергетика, лектротехніка і електромехан ика ". Крім того, на базі військового інституту здійснюється підготовка фахівців за програмою офіцерів запасу. Матеріально-технічна база: сучасні мультимедійні лекційні аудиторії, майже 150 спеціалізованих лабораторій та класів загального призначення, комп'ютерні класи з можливістю виходу в мережу Internet з розрахунку 1 ПЕОМ на 5 студентів, діючий пункт сейсмічного спостереження, навчальний центр управління та зв'язку з космічними апаратами, загальна і електронна бібліотеки, спортивний комплекс з басейном. Курсантам і студентам інституту надаються всі можливості для отримання якісної освіти, наукової і раціоналістичної роботи, духовного зростання, підвищення свого культурного і фізичного рівня. Бібліотека інституту забезпечена достатньою кількістю науково-технічної та художньої літератури. При клубі інституту діють гуртки художньої самодіяльності. У розпорядженні майбутніх фахівців перебуває добре обладнаний спортивний комплекс з стадіоном, тенісним кортом, плавальний басейн, спортивні майданчики для проведення змагань з ігрових видів спорту, тренажерні зали. Постійно діють спортивні секції з баскетболу, гирьового спорту, міні-футболу, рукопашного бою. Курсанти інституту поряд з основною спеціальністю здобувають теоретичні знання і практичні навички експлуатації автомобільної техніки і отримують посвідчення водія на право керування автомобілем. Під час навчання курсанти забезпечуються безкоштовним житлом, обмундирування, харчуванням та отримують грошове забезпечення. У казармах є необхідна побутове обладнання та уcловія для полноцeнного отдиxа. Пітаніe курcантов оpганизовать безкоштовно в столовoй інcтітуте, работаeт кафe і буфeт. Пітаніe студeнтов оpганизовать в кафe і буфетe інcтітута пo доcтупним цeнам.
Матеріально-технічна база: бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, 30 комп'ютерних класів, понад 1000 персональних комп'ютерів, лінгвістичний центр, 2 студентських гуртожитки, санаторій-профілакторій.
Showing 21-30 of 57 results for БіологіяClear All

Українські навчальні заклади запрошують абітурієнтів опанувати біологічні спеціальності, що є затребуваними на ринку праці. Відносно не висока вартість контракту є значною перевагою у виборі саме українських ВНЗ. Біологи (зоологи, ботаніки, мікробіологи, екологи, генетики) мають можливості займатись науково-дослідно роботою у різних галузях науки – біології, фармакології, екології, медицини, перспективного нині сільського господарства, харчової промисловості, здійснювати навчальну і консультативну діяльність. Підготовка спеціалістів включає бакалаврат, магістратуру та аспірантуру (за бажанням). Щорічно студенти відвідують міжнародні конференції для підвищення рівня знань, заслуховують доповіді колег або готують власні презентаційні проекти.