Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національна металургійна академія України (НМетАУ) – найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, який був заснований в жовтні 1899 року. У 1993 р ВУЗу надано статус Державної металургійної академії України, а в 1999 році Указом Президента України – статус Національної. Академія співпрацює з міжнародними угодами, програмами, проектами, грантами з ВНЗ, фірмами, вченими США, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Італії, Китаю, Молдови та інших країн світу.
Херсонський національний технічний університет є автономним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який готує висококваліфікованих фахівців для різних галузей, готує науковий персонал, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розвиває міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами та підприємствами. До структури університету входять 5 факультетів, 26 кафедр, з них 20 – випускових. Навчально-виховний процесс забезпечують 341 науково-педагогічний працівник університету, з них 187 кандидатів наук, доцентів, 57 докторів наук, професорів.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба – багатопрофільний вищий навчальний заклад з висококваліфікованими викладачами, сучасним навчальним і матеріальним обладнанням, розвиненою інфраструктурою. Університет був заснований в 1930 році. Університет також навчає іноземних студентів у всіх акредитованих спеціальностях на рівні всіх кваліфікованих вимог бакалавра, спеціаліста і магістра на основі міжнародних договорів України, державних програм, контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. З моменту свого заснування Університет підготував фахівців для 27 країн світу.
Большинство студентов находят учебу в "Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя" совмещением ценностей образования, культуры и опыта. Университет стремится предоставить всем студентам – лидерам завтрашнего дня – лучшее высшее образование и подготовку к выбранной ими карьере. Многоуровневые образовательные программы сосредоточены на опыте лучших технических университетов мира. Национальный технический университет имени Ивана Пулюя предлагает студентам широкий спектр академических программ и предметных курсов. Для будущих студентов также предлагаются подготовительные курсы (продолжительность 1 год) и региональная академию CISCO, навыки в области ИТ и карьерного роста. Выпускники продолжают свою карьеру во всем мире и продвигаются вперед в области науки, промышленности и торговли.
Таврійський державний агротехнічний університет є одним з видатних центрів сільськогосподарської освіти і науки в південному регіоні України, який включає 5 факультетів, 6 навчальних і науково-дослідних інститутів і 6 коледжів. Головне завдання університету - надати молодому поколінню освіту, що відповідає європейським стандартам освіти. Таврійський державний агротехнічний університет забезпечує високоякісну освіту, інноваційні технології, практичні заняття, зарубіжну підготовку, спорт, мистецтво і захоплюючу студентське життя.
15 липня 1834 року, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножується велич і славу аlma mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується численними науковими перемогами вчених - співробітників університету. Науковий потенціал університету сьогодні - більше 60 дійсних членів і член-кореспондентів Національних академій наук України, 626 докторів наук, 1697 кандидатів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. Університет має партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми і науковими установами з 57 країн світу. Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, становить 935 осіб. Збільшенню набору іноземних громадян сприяло впровадження російсько- та англомовних освітніх програм.
Сумський державний університет (СГУ) є провідним вищим навчальним закладом в Сумській області, а також у всій Україні. СГУ - це сучасний європейський університет, який забезпечує якісну освіту і поєднує дослідження з практичним застосуванням і наукою. В університеті навчається близько 16 000 чоловік за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 46 спеціальностями 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1300 іноземних студентів з майже 50 країн світу.
Showing 1-10 of 10 results for Автоматизація та приладобудуванняClear All

Засобами автоматизації оснащені практично всі сучасні прилади – побутова техніка, автомобілі, промислове обладнання. Передові автоматизаційні технології допомагають підвищити якість продукції та продуктивність праці, тому професія «технік-електромеханік» є перспективна, престижна і актуальна. Отримати професію можна в українських ВНЗ, які спеціалізуються на підготовці кваліфікованих фахівців на базі справжніх виробничих об’єктів. Дипломовані спеціалісти мають попит на різноманітних підприємствах і організаціях де необхідно здійснювати експлуатацію і управління обладнанням, комп’ютерних мереж і автоматизованих систем. Випускники ВНЗ можуть знайти місце роботи з гідною заробітною платнею або продовжити навчання в аспірантурі та проводити наукові дослідження.