Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 – за заочною.
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.
Львівський національний аграрний університет — сучасний навчальний заклад. У ньому навчається понад 18 тисяч студентів. На шести факультетах вони здобувають знання з 18 спеціальностей і 40 спеціалізацій. Усім, хто цього потребує, надається місце в одному з 6 гуртожитків університету. У них створено усі умови для навчання, проживання та активного дозвілля. Університет має сучасну матеріально-технічну базу та відповідні науково-дослідні структури для того, щоб успішно займатися науково-дослідною роботою на сучасному рівні.
Луцький національний технічний університет: IV рівень акредитації; висока якість освіти; широкий спектр технічних і економічних спеціальностей; 90% кандидат і доктор викладацький склад; комфортабельні умови проживання ; плата за навчання нижче в порівнянні з університетами Західної і Східної Європи, а також Росії. вільний доступ до Інтернету (і в університеті і в гуртожитку); навчання проводиться на українській і російській мовах. Англійською викладається лише три спеціальності, а саме: «Будівництво», «Комп’ютерна інженерія» та «Менеджмент»; вигідне географічне положення (межує з Польщею, Білорусь); отримання подвійного ступеня з польським і португальських університетах; можливість взяти участь в програмі обміну студентами протягом семестру і стажування в Польщі і Португалії; наявність підготовчого відділення.
Київський національний університет будівництва та архітектури У 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 році було перейменовано у Київський інженерно-будівельний інститут. Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівництва. За роки свого існування університет підготував понад 70 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі – близько двох тисяч фахівців для 80 країн світу.
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну – державний вищий навчальний заклад I рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Коледж заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Навчальний заклад створено у 1946 році. Коледж тісно співпрацює з рядом провідних навчальних закладів, підприємств та організацій України, Польщі, Чехії, Німеччини, Ірану, з кількома університетами Китаю.
Showing 1-10 of 16 results for Архітектура та будівництвоClear All

Зараз спостерігається тенденція постійного зростання міст, тому комфортне і екологічне містобудування є основною задачею, яка постала перед архітекторами і будівельниками. Ці професії є престижними, популярними і затребуваними на ринку. Країни що розвиваються знаходяться на піку містобудування, розвинені – потребують нових технологій раціонального будування. Спеціалістів такого рівня готують у вищих навчальних закладах України, вони здобувають дипломи міжнародного зразка з можливістю працювати у будь-якій країні. Фахівці цієї спеціальності розробляють інженерно-технічну документацію, здійснюють екологічні і соціально-економічні дослідження, реконструкцію і планування. Навчання в Україні це перспективно і вигідно – вартість контрактного навчання і проживання в країні демократична.