Націона́льний лісотехні́чний університе́т Украї́ни — вищий навчальний заклад у Львові. В основному розташований у місцевості Новий Світ. В університеті навчається понад 5000 студентів. На 32 кафедрах працюють понад 370 кваліфікованих викладачів. Серед них — відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державних премій України, члени-кореспонденти НАН України, доктори наук, професори, доценти. Університет один з перших запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, а також модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж. Університетом розроблено 15 державних стандартів освіти лісотехнічного профілю, у яких закладено принципово нові елементи сучасної дидактики — екологізацію освіти.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет є одним з провідних освітніх і дослідницьких інститутів вищої освіти на півдні України. Матеріально-технічна база для підготовки іноземних студентів полягає в наступному: якісні аудиторії з сучасним мультимедійним обладнанням; кваліфікована комплексна методологічна підтримка; спеціалізовані лабораторії, які містять все необхідне обладнання і програмне забезпечення для навчання і підвищення якості освітніх послуг для студентів.
Львівський національний аграрний університет — сучасний навчальний заклад. У ньому навчається понад 18 тисяч студентів. На шести факультетах вони здобувають знання з 18 спеціальностей і 40 спеціалізацій. Усім, хто цього потребує, надається місце в одному з 6 гуртожитків університету. У них створено усі умови для навчання, проживання та активного дозвілля. Університет має сучасну матеріально-технічну базу та відповідні науково-дослідні структури для того, щоб успішно займатися науково-дослідною роботою на сучасному рівні.
Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя (НГУ) є одним з найстаріших установ в Україні, що славиться своєю освітньої, дослідницької та громадською діяльністю. Університет розташований в стародавньому місті, на північному сході України, в 140 кілометрах від Києва, столиці країни. НГУ є членом міжнародних організацій: TESOL (викладачі англійської мови на інших мовах), учасник програми Erasmus +. Університет має Центр співпраці з українською діаспорою, Дослідницький центр Гоголя, Дослідницький центр порівняльного освіти, Центр забезпечення якості, Лабораторію тонких плівок, Лабораторію спектроскопії поверхневих поляритонів.
Заснований у 1874 році, ДВНЗ «ХДАУ» може пишатися не одним поколінням вчених, викладачів і студентів, які зробили гідний внесок у розвиток аграрної освіти, розбудову економіки і суспільно-політичного життя України. ДВНЗ «ХДАУ» - це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців для агропромислового комплексу на 5-ти факультетах за 18 спеціальностями, за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук». Наші дипломи визнані у всьому світі, а випускники користуються попитом на підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка - єдиний і провідний ВНЗ в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю найвищого IV рівня акредитації. В університеті ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, ”магістр” з усіх зазначених напрямів підготовки. У процесі навчання студенти мають можливість отримати низку робітничих професій. Після закінчення університету випускники разом з дипломом державного зразка отримують сертифікат підприємця. Ефективно діє аспірантура та докторантура. Переважна більшість студентів мешкає у гуртожитках університету, що розташовані в найкращих районах Харкова.
Харківський національний аграрний університет (ХНАУ) – найстаріший аграрний вищий навчальний заклад в Україні, має четвертий рівень акредитації. Перспектива університету та стратегічний напрямок подальшого розвитку – інтеграція до світового освітнього простору зі збереженням найкращих надбань вітчизняної вищої школи. Університет підготував близько 46 тисяч висококваліфікованих аграрних фахівців, в тому числі 1477 магістрів сільськогосподарських наук і понад 100 докторів філософії для 76 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. ХНАУ добре відомий за кордоном, і з 1997 року є членом Міжнародної асоціації університетів в Парижі (UNESKO, PARIS).
Дніпропетровський державний аграрно економічний університет був заснований в 1922 році і є одним з лідерів аграрних вузів України. Беручи участь в міжнародних проектах (TEMPUS, Erasmus +, програми подвійного диплому), ДДАЕУ має великий досвід в розробці та реалізації навчальних програм за європейськими стандартами. Понад 7 000 студентів навчаються в університеті, в тому числі студенти з Туркменістану, Азербайджану, Вірменії, Узбекистану, Грузії, Алжиру, Тунісу.
Showing 1-10 of 17 results for Аграрні науки та продовольствоClear All

Аграрний сектор країни забезпечує громадян якісними і безпечними продуктами харчування, має суттєвий вплив на економіку країни та здійснює внесок у вирішення світової проблеми голоду. Україна славетна своїми плодючими землями та технологіями вирощування сільськогосподарських культур, тому має ґрунтовну базу для підготовки спеціалістів цієї галузі. Студенти, що навчаються в Українських ВНЗ, мають змогу переймати досвід вирощування продуктів харчування у реальних сільськогосподарських комплексах і впроваджувати отримані знання на батьківщині. Підготовка фахівців здійснюється згідно програми бакалавр, магістр і PhD. Навчання в Україні не лише кваліфіковане, але і вигідне згідно вартості контракту. Дипломи українських ВНЗ визнані у інших країнах і відкривають можливості працевлаштування.