Залізничний транспорт

Залізничний транспорт постійно розвивається, будуються нові сучасні колії і вагони (швидкісні магістралі), реконструюють існуючі та відкриваються нові напрями. Інфраструктура залізниці потребує кваліфікованих кадрів (інженери, дорожні майстри), які будуть розробляти і впроваджувати надсучасні технології, здійснювати обслуговування і моніторинг інженерних споруд, виготовляти якісні будівні матеріали. Студенти українських ВНЗ опановують професії та вивчають спеціальні дисципліни під керівництвом кваліфікованих викладачів,  а також отримують глибокі знання з економіки, менеджменту, маркетингу і комп’ютерних наук, що необхідні при комплексному підході до виконання професійних обов’язків.

Професії (посади) за фахом:

 • Майстер вагонного депо. Майстер локомотивного (моторвагонного) депо;
 • Майстер з екіпірування локомотивів;
 • Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт;
 • Майстер поїзда (відновного);
 • Майстер шляховий з контролю за технічним станом колії;
 • Начальник бази інженерно-геологічної;
 • Начальник відділу з перевірки земляного полотна;
 • Начальник відділу з перевірки плану і профілю колії;
 • Начальник відділу габарито-обстежувального;
 • Начальник дільниці колії;
 • Начальник залізнично-будівельної машини;
 • Начальник служби приміських пасажирських перевезень;
 • Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої);
 • Начальник станції (промивально-пропалювальної);
 • Начальник філії. Начальник регіональної філії;
 • Начальник станції метрополітену.
 • Диспетчер з регулювання вагонного парку;
 • Інженер з безпеки руху поїздів та автотранспорту;
 • Інженер з організації розшуку вантажів;
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • Інженер із застосування комп’ютерів;
 • Черговий по дирекції залізничних перевезень.
 • Інспектор (бюро квиткового);
 • Механік вагона-транспортера;
 • Ревізор руху дирекції залізничних перевезень;
 • Черговий помічник начальника вокзалу;
 • Черговий по електродепо (метрополітену);
 • Черговий по станції метрополітену.
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА) Історія НУОМА починається в червні 1944 року, коли було відкрито нові спеціальності для підготовки фахівців морської справи: судноводіння, суднові силові установки і механізми, суднові електричні установки та механізми, суднові радіоустановки. За роки незалежності України ОДМА стала провідним науково-методичним центром морської освіти, що визначає філософію, стратегію і шляхи удосконалення підготовки моряків в Україні. Основу роботи академії як сучасного навчально-наукового центру становить, насамперед, вирішення актуальних освітніх завдань, забезпечення належної якості навчального процесу.
У 1944 році було засновано Київський автомобільно-дорожній інститут. В 1944 було створено два факультети – дорожній та механічний для підготовки фахівців з чотирьох спеціальностей: автомобільні дороги, мости, автомобілі та автомобільне господарство, дорожні машини і механізми. З вересня 2000 року він був названий Національним транспортним університетом (НТУ). В НТУ здійснюється підготовка фахівців за 20 напрямами та 30 спеціальностями.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національний авіаційний університет (НАУ) Витоки університету – в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році. За майже 80-річну історію в стінах вищого авіаційного навчального закладу підготовлено понад 200 000 висококваліфікованих фахівців. Сьогодні НАУ – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу.