Автомобільний транспорт

Інженери з автомобільного транспорту – популярна, перспективна і затребувана спеціальність. Кількість одиниць автопарку постійно зростає, багато людей мають власний автомобіль, постійно розвивається мережа міського транспорту та грузових перевезень. Тому автомобільне господарство потребує спеціалістів. Отримати професію інженера-автомобіліста можна в Україні. Профільні навчальні заклади надають бази практики, готують кваліфікованих фахівців, які вивчають спеціальні дисципліни, бухгалтерський облік і економіку, менеджмент, маркетинг. Випускники можуть працевлаштуватись за фахом і зайти місце роботи на автотранспортних і авторемонтних підприємствах, транспортних цехах, автосервісі, маркетингових відділах дослідження ринку автомобілів.

Професії (посади) за фахом:

  • Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку
  • Інженер з налагодження і випробування
  • Директор (начальник, інший керівник) автотранспортного підприємства
  • Заступник директора (начальника, іншого керівника) автотранспортного підприємства з експлуотації
  • Головний інженер автотранспортного підприємства
  • Завідувач бюро квиткового
  • Завідувач двору вантажного
  • Завідувач каси
  • Завідувач кімнати відпочинку
  • Завідувач контейнерного майданчика
  • Завідувач платформи сортувальної
  • Завідувач складу вантажів Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті
  • Начальник відділу експлуатації
  • Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху
  • Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів
  • Начальник відділу технічного
  • Начальник відділу транспортно-експедиційної роботи
  • Начальник колони автомобільної
  • Начальник майстерні ремонтної
  • Начальник пункту навантажувального-розвантажувального
  • Начальник станції автобусної Начальник станції вантажної
  • Агент із замовлень населення на перевезення
  • Диспетчер автомобільного транспорту
  • Експедитор транспортний
  • Інженер з безпеки руху
  • Механік автомобільної колони (гаража)
  • Механік контрольно-пропускного пункту
  • Ревізор автомобільного транспорту
  • Фахівець з автотехнічної експертизи
  • Електромеханік автотранспортних засобів
  • Оператор диспетчерської руху і вантажно-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорты
  • Інструктор з індивідуального навчання водінню
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА) Історія НУОМА починається в червні 1944 року, коли було відкрито нові спеціальності для підготовки фахівців морської справи: судноводіння, суднові силові установки і механізми, суднові електричні установки та механізми, суднові радіоустановки. За роки незалежності України ОДМА стала провідним науково-методичним центром морської освіти, що визначає філософію, стратегію і шляхи удосконалення підготовки моряків в Україні. Основу роботи академії як сучасного навчально-наукового центру становить, насамперед, вирішення актуальних освітніх завдань, забезпечення належної якості навчального процесу.
У 1944 році було засновано Київський автомобільно-дорожній інститут. В 1944 було створено два факультети – дорожній та механічний для підготовки фахівців з чотирьох спеціальностей: автомобільні дороги, мости, автомобілі та автомобільне господарство, дорожні машини і механізми. З вересня 2000 року він був названий Національним транспортним університетом (НТУ). В НТУ здійснюється підготовка фахівців за 20 напрямами та 30 спеціальностями.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
Національний авіаційний університет (НАУ) Витоки університету – в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році. За майже 80-річну історію в стінах вищого авіаційного навчального закладу підготовлено понад 200 000 висококваліфікованих фахівців. Сьогодні НАУ – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу.