Спеціалізацію «Психолог» можна отримати у навчальних закладах України згідно кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр або PhD. Студенти навчаються за сучасними програмами і опановують навички вирішення комплексних задач в різних організаціях (державних, громадських і бізнесових), адміністративних органах, НДІ, надавати консультативні послуги населенню. Дипломовані спеціалісти можуть знайти місце роботи у сфері надання консультації та психопрофілактичної і соціальної допомоги, експертних послуг (освіта, спорт, охорона здоров’я, оборона країни, економіка, юриспруденція), здійснювати власну практику (розвивальна, освітня, просвітницька, корекційна діяльність). Зараз майже все підприємства і установи мають штатного психолога для вирішення поточних питань з персоналом.

Професії (посади) за фахом:

 • психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи);
 • спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім’ям;
 • спеціаліст із соціальної роботи;
 • голова секції (творчої).
 • психолог-консультант;
 • профконсультант;
 • психолог може також обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.
 • психолог;
 • практичний психолог;
 • молодший науковий співробітник;
 • викладача психології у вищих навчальних закладах;
 • консультант психолого-медико-педагогічної комісії;
 • науковий консультант у державних та громадських установах;
 • психолог маркетингових відділів кампаній та відділів по роботі з персоналом;
 • керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст;
 • консультант з питань здорового способу життя;
 • керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва.
 • психолог в наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади, в організаціях, які займаються виробництвом і реалізацією послуг;
 • консультанта із суспільно-політичних питань;
 • керівник навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо);
 • директор кабінету (методичного, навчально-методичного).
Націона́льний лісотехні́чний університе́т Украї́ни — вищий навчальний заклад у Львові. В основному розташований у місцевості Новий Світ. В університеті навчається понад 5000 студентів. На 32 кафедрах працюють понад 370 кваліфікованих викладачів. Серед них — відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державних премій України, члени-кореспонденти НАН України, доктори наук, професори, доценти. Університет один з перших запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, а також модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж. Університетом розроблено 15 державних стандартів освіти лісотехнічного профілю, у яких закладено принципово нові елементи сучасної дидактики — екологізацію освіти.
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 – за заочною.
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ПВНЗ «МУБіП» – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно визнаний в багатьох країнах світу. Структура університету включає: інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, а також коледж.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.