Професія політолога відома у всьому світі, вона відноситься до найбільш перспективних і входить до ТОП-10 високооплачуваних професій світу (деякі джерела відносять її на 2 місце). Отримати знання у цій галузі можна в українських ВНЗ, де суміщений високий рівень підготовки і невисока плата за навчання на контрактній основі. Студенти вивчають політичні ідеї і концепції, проблеми і перспективи, культуру та ідеологію, світову політику. Під час  навчання опановують аналітично-дослідні і політико-організаційні навички. Політологи не мають проблем з працевлаштуванням за фахом і можуть працювати у парламентах країн світу, органах виконавчої влади (центральних, територіальних), політичних апаратах (партії, руху), науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах будь-якої країни.

Професії (посади) за фахом:

 • політичний аналітик;
 • політтехнолог;
 • іміджмейкер;
 • прес-секретар державної установи;
 • прес-секретар політичної партії;
 • референт керівника установи;
 • речник молодіжної організації;
 • організатор громадських заходів;
 • спічрайтер керівника організації;
 • співробітник відділу соціально-політичного напрямку редакцій ЗМІ;
 • старший лаборант кафедри ВНЗ;
 • викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів.
 • референт-політик центрального чи територіального органу влади;
 • державний службовець центральних органів виконавчої влади;
 • співробітник управління внутрішньої політики органу державної влади;
 • радник керівника політичної партії;
 • радник з політичних питань керівника громадської організації;
 • радник керівника передвиборчого штабу;
 • експерт апарату політичної партії;
 • політичний експерт громадської організації;
 • заступник директора департаменту молодіжної політики;
 • заступник директора департаменту соціальної політики;
 • заступник директора департаменту стратегічного планування;
 • заступник начальника відділу по роботі з громадськими організаціями;
 • заступник начальника відділу гендерної рівності міністерства чи установи;
 • речник антикорупційного бюро;
 • керівник прес-служби установи;
 • керівник PR-відділу організації;
 • керівник GR-відділу комерційної чи громадської організації;
 • керівник відділу корпоративної політики
 • експерт консалтингового агентства;
 • політичний оглядач ЗМІ;
 • молодший науковий співробітник науково-дослідної установи;
 • асистент кафедри ВНЗ.
Націона́льний лісотехні́чний університе́т Украї́ни — вищий навчальний заклад у Львові. В основному розташований у місцевості Новий Світ. В університеті навчається понад 5000 студентів. На 32 кафедрах працюють понад 370 кваліфікованих викладачів. Серед них — відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державних премій України, члени-кореспонденти НАН України, доктори наук, професори, доценти. Університет один з перших запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, а також модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж. Університетом розроблено 15 державних стандартів освіти лісотехнічного профілю, у яких закладено принципово нові елементи сучасної дидактики — екологізацію освіти.
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 – за заочною.
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ПВНЗ «МУБіП» – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно визнаний в багатьох країнах світу. Структура університету включає: інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, а також коледж.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.