Соціальне забезпечення населення вказує на рівень життя та характеризує економічний стан держави. Це явище тісно пов’язане з політикою, а саме соціальною політикою країни, тому для вирішення спірних питань державного фінансування потреб людини необхідні відповідні фахівці. Отримати професію соціального працівника можна в українських навчальних закладах, а застосувати свої знання будь-де, адже проблеми і питання у цій сфері притаманні всім країнам світу. Студенти вивчають способи вирішення кризових питань на прикладі світового досвіду та навчаються аналізувати і планувати діяльність у конкретних умовах, тим самим формуючи власні дослідження суспільного явища і власні способи покращення рівня життя. Такий підхід дає змогу виховати спеціаліста і продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі.

Професії (посади) за фахом:

  • інспектор з призначення пенсій
  • інспектор із соціальної допомоги
  • інспектор-ревізор
  • страховий агент
  • державний інспектор
  • страхувальник
  • агент із зайнятості та трудових контрактів
  • фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили;
  • статистичний обліковець
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Історія навчального закладу бере свій початок з 17 липня 1928 року. За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 40 тис. висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи. Сьогодні університет – це сучасний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повністю сформованою науково-методичною та матеріально-технічною базою. Університет має тісні зв'язки з профільними освітніми закладами Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджена тісна співпраця.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву. За час існування університету від 1991 р. викладачами ведеться наукова робота в галузях гуманітарних, соціальних, природничих та комп'ютерних наук. В НаУКМА, зокрема, виникли ряд наукових шкіл з наступних напрямків: історії української філософії, принципів верховенства права та проблеми його реалізації, теорії методології і методів соціологічних досліджень, досліджень соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціальної структури та соціальних трансформацій, економічного розвитку, міжнародної економіки, моделювання фінансових процесів та мембранології.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
а 95-річну річну історію Національна академія внутрішніх справ по праву стала флагманом відомчої освіти. У виші на денній та заочній формах навчається понад 18 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія».