Соціальна робота безпосередньо пов’язана з людьми, соціальні працівники допомагають у вирішенні соціальних проблем, відстоюють права людини, ведуть активну роботу відносно соціальної політики держави. Тобто, виконують важливу роль для комфортного проживання людини у суспільстві. Професію «соціолог» (соціальний робітник) можна отримати в Українських ВНЗ. Професія передбачає: тісну емоціональну взаємодію між людьми; проведення соціологічних опитувань, обробки інформації та прогнозування результатів; здійснення консультативних послуг; проведення просвітницької діяльності у навчальних закладах, робочих колективах, центрах зайнятості, притулках, колоніях, будинках пристарілих та інших установах державної та приватної власності.

Професії (посади) за фахом:

 • фахівець із соціальної роботи
 • соціальний педагог
 • державний інспектор
 • інспектор з професійної адаптації
 • інспектор з охорони дитинства
 • вихователь-методист
 • фахівець з питань зайнятості
 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації
 • науковий співробітник (соціальний захист населення)
 • завідувач позашкільного закладу
 • викладач вищого навчального закладу
 • начальник відділу (місцеві органи державної влади)
 • вища посадова особа громадської організації (в області благодійності, прав людини тощо)
 • голова (інша посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру.

 

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Історія навчального закладу бере свій початок з 17 липня 1928 року. За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 40 тис. висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи. Сьогодні університет – це сучасний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повністю сформованою науково-методичною та матеріально-технічною базою. Університет має тісні зв'язки з профільними освітніми закладами Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджена тісна співпраця.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву. За час існування університету від 1991 р. викладачами ведеться наукова робота в галузях гуманітарних, соціальних, природничих та комп'ютерних наук. В НаУКМА, зокрема, виникли ряд наукових шкіл з наступних напрямків: історії української філософії, принципів верховенства права та проблеми його реалізації, теорії методології і методів соціологічних досліджень, досліджень соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціальної структури та соціальних трансформацій, економічного розвитку, міжнародної економіки, моделювання фінансових процесів та мембранології.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.
а 95-річну річну історію Національна академія внутрішніх справ по праву стала флагманом відомчої освіти. У виші на денній та заочній формах навчається понад 18 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія».