Готельно-ресторанний бізнес є самим прибутковим і перспективним, але, у той час, і самим конкурентним. Тому, для підтримання відповідного статусу та постійного потоку клієнтів необхідно впроваджувати нові технології (наприклад, IQ-готелі), високий рівень комфорту, різноманіття послуг для дітей і дорослих, здійснювати іміджові заходи (реклами, презентації) та багато іншої діяльності. Для виконання цієї складної і цікавої роботи запрошується креативна, сучасна та прогресивна молодь. Отримати вищу освіту за напрямом «Готельно-ресторанна справа» можна в українських ВНЗ, що дає широкі можливості стажування і переймання досвіду за кордоном, впровадження власних проектів у рамках державних програм підтримання талановитої молоді, працевлаштування за фахом (топ-менеджер, адміністратор, керівні посади).

Професії (посади) за фахом:

 • керуючий готельно-ресторанним закладом
 • директор закладу готельно-ресторанного господарства.
 • головний адміністратор,
 • начальник відділу матеріально-технічного постачання,
 • начальник складу,
 • метрдотель,
 • адміністратор залу
 • консультант по ефективності підприємництва,
 • фахівець-аналі-тик по дослідженню методів праці та товарного ринку,
 • фахівець з організації управління вироб-ництвом,
 • консультант з раціо-налізації виробництва,
 • фахівець з методів розширення ринків збуту
 • директор комерційний,
 • заступник директора з комерційної діяльності
 • інженер проектувальник,
 • завідувач проектного відділу,
 • фахівець-дослідник,
 • фахівець проекту,
 • проектувальник,
 • фахівець з впровадження нової техніки і технології
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Національний університет фізичного виховання і спорту України – найбільший в Україні вищий навчальний заклад у сфері фізичного виховання і спорту, де гармонійно поєднані підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців різного профілю, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, результати яких активно впроваджуються в практику, ефективна спортивна діяльність, вершиною якої є підготовка спортсменів високого класу.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м'ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар'єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.