Сфера обслуговування

Сфера послуг дуже різноманітна, потребує великої кількості фахівців, що здатні креативно мислити, швидко приймати рішення і постійно буті у тренді. Послуги надаються юридичним і фізичним особам, носять комерційний і не комерційний характер. Розвиненість сфери послуг характеризує рівень інфраструктури. Найбільш прибутковими вважається туризм, готельна і ресторанна справа. Україна має досить розвинену інфраструктуру, тому навчання в українських ВНЗ є перспективним і вигідним одночасно. Фахівці вивчають ринок послуг, співвідношення попиту і пропозицій, впроваджують власні проекти для залучення клієнтів (наприклад, екологічні маршрути, пізнавальні дитячі екскурсії, квести тощо). Дипломи міжнародного зразку дозволяють застосувати отриманий досвід у будь-якій країні.

 

Київський національний торговельно-економічний університет Основні пріоритети у стратегічному розвитку університету це: активізація роботи з інтеграції зі світовим і європейським освітнім співтовариством; оптимізація обсягів прийому на навчання до університету; розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення навчального процесу.
Заснований у 1874 році, ДВНЗ «ХДАУ» може пишатися не одним поколінням вчених, викладачів і студентів, які зробили гідний внесок у розвиток аграрної освіти, розбудову економіки і суспільно-політичного життя України. ДВНЗ «ХДАУ» - це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців для агропромислового комплексу на 5-ти факультетах за 18 спеціальностями, за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук». Наші дипломи визнані у всьому світі, а випускники користуються попитом на підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності.
Харківський державний університет харчування та торгівлі – це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби. Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20-ти країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.
Заснований в 1992 році, Університет КРОК є одним з перших приватних ВУЗів України. У 2003 році Міністерство освіти і науки України акредитувало університет на IV рівні. У даний час університет зараховує студентів на факультети денного навчання (включаючи іноземних студентів). У 2002 році в університеті створено відділення з підготовки іноземних громадян.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (IFNTUOG), створений в 1967 році, є лідером на ринку високотехнологічних технічних і нетехнічних послуг з навчання в енергетичному секторі України. Визнаючи свої особливі зобов'язання по підготовці фахівців для нафтогазової промисловості, наш університет пропонує унікальне поєднання викладання, навчання і індустріально-орієнтованих навичок.
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту - це вищий навчальний заклад, який надає освітні послуги у відповідність з міжнародними стандартами якості та потребами внутрішнього і зовнішнього ринку праці. Залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, розробка та впровадження інноваційних освітніх програм, кращих практик в навчальний процес, використання сучасних технологій забезпечують підготовку затребуваних фахівців. Університет прагне встановити і розширити міжнародні зв'язки і бере активну участь в соціально-політичному житті країни.