Сфера обслуговування

Сфера послуг дуже різноманітна, потребує великої кількості фахівців, що здатні креативно мислити, швидко приймати рішення і постійно буті у тренді. Послуги надаються юридичним і фізичним особам, носять комерційний і не комерційний характер. Розвиненість сфери послуг характеризує рівень інфраструктури. Найбільш прибутковими вважається туризм, готельна і ресторанна справа. Україна має досить розвинену інфраструктуру, тому навчання в українських ВНЗ є перспективним і вигідним одночасно. Фахівці вивчають ринок послуг, співвідношення попиту і пропозицій, впроваджують власні проекти для залучення клієнтів (наприклад, екологічні маршрути, пізнавальні дитячі екскурсії, квести тощо). Дипломи міжнародного зразку дозволяють застосувати отриманий досвід у будь-якій країні.

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.
Мукачівський державний університет – один із найбільших науково-методичних і культурних центрів Закарпатської області. Це багатопрофільний навчальний заклад, підготовку спеціалістів якого проводять чотири факультети. В Університеті працює 198 викладачів, серед яких 16 докторів наук та професорів, 112 кандидати наук.
Львівський університет торгівлі та економіки з 200-річною історією є одним з найстаріших університетів, які спеціалізуються в області економіки в Україні. Студенти проходять навчання з ОКР «бакалавр», «магістр» та аспірантурі за 15 спеціальностями та 15 спеціалізаціями. Університет проводить фундаментальні та прикладні дослідження за актуальним сектору і комплексним міждисциплінарним проблемам економічного розвитку України. Студенти, викладачі та співробітники університету є активними учасниками проектів і програм, що фінансуються Європейським Союзом. Університет надає всі необхідні можливості для успішного і збалансованого освіти і розваг, а також для інтелектуального, фізичного і культурного розвитку молоді.
Львівський державний університет фізичної культури - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований в 1946 році. У навчальному процесі в університеті проводяться 25 кафедр, в яких працюють 34 професори, доктори наук і 141 кандидати наук, доценти, 50 майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, 23 судді національних і міжнародних категорій, 7 заслужених працівників фізичної культури і спорту, 2 заслужених педагога України, 1 заслужений діяч науки України, 13 заслужених тренерів України, заслужений учитель України, заслужений діяч культури України.
Львівський національний аграрний університет — сучасний навчальний заклад. У ньому навчається понад 18 тисяч студентів. На шести факультетах вони здобувають знання з 18 спеціальностей і 40 спеціалізацій. Усім, хто цього потребує, надається місце в одному з 6 гуртожитків університету. У них створено усі умови для навчання, проживання та активного дозвілля. Університет має сучасну матеріально-технічну базу та відповідні науково-дослідні структури для того, щоб успішно займатися науково-дослідною роботою на сучасному рівні.
Київський славістичний університет – приватний вищий навчальний заклад член Європейської асоціації університетів. Заснований у листопаді 1993 року за підтримки Національної академії наук України як «Київський інститут «Слов’янський університет». Протягом двох десятиліть Університет продовжує традиції вивчення слов’янської історії, культури, міжнародних відносин та економіки. Уже в 2000 році університет мав 15 філіалів в усіх регіонах України.