Професії геолога, географа, географа-економіста можна отримати в ВНЗ України. Здобувачі цієї вищої освіти мають право здійснювати науково-дослідну діяльність, а також знайти своє місце на підприємствах і організаціях різних форм власності. Під час навчання студенти вивчають склад і структуру гірських порід, методи пошуку родовищ корисних копалин, аналізування природних об’єктів з метою їх застосування (будівництво, вирощування продуктів харчування). Окрім лекційних курсів студенти мають високу практичну підготовку, беруть участь у геологічних експедиціях, відвідують діючі кар’єри і шахти, НДІ, переймають досвід зарубіжних колег. Дипломовані спеціалісти працюють геологами, інженерами, геодезистами, будівельниками.

Професії (посади) за фахом:

 • Аерофотогеодезіст, фахівець з аерофотогеодезія
 • аерофотозйомники
 • біогеографії
 • геммологи
 • Географ
 • Геодезист, фахівець з геодезії
 • геоінформатики
 • Геолог
 • Геолог-нафтовик
 • геологорозвідниками
 • геоморфології
 • Геофізик, фахівець-геофізик
 • Геохімік
 • геоекології
 • гідроакустики
 • Гідрогеолог, фахівець-гідрогеолог
 • Гидрограф
 • Гідролог
 • Гідрометеонабюдатель
 • Гідрометнаблюдатель
 • Гідромоніторник
 • Землевпорядник
 • Інженер геолог
 • Інженер-геофізик
 • Інженер-гідролог (гідрогеолог)
 • Інженер міського кадастру
 • Інженер-інтерпретатор даних телеметрії
 • Інженер комплексного використання водних ресурсів
 • Інженер-метеоролог
 • Інженер з буріння
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 – за заочною.
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) - один з провідних університетів в Центральній Україні. Він готує фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, сфери послуг, технології виробництва продуктів харчування, біотехнології, права, філології. Серед всіх університетів України ПУЕТ по праву вважається відкритим і дружнім для іноземних студентів - понад 300 студентів, які приїхали з 20 країн світу, обрали ПУЕТ в якості основи для своєї майбутньої кар'єри
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка - це велика інтернаціональна родина, яка об'єднує 10 000 студентів з усієї України та 30 країн світу. Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівської Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану та Зімбабве. Іноземні студенти мають можливість навчатися на бакалавраті і магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі і докторантурі. Підготовче відділення здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України з економічних та інженерно-технічних напрямків.