Юридичні спеціальності є найбільш необхідними, розповсюдженими та високооплачуваними у сучасному суспільстві. Українські навчальні заклади здійснюють підготовку кваліфікованих юристів (нотаріусів, адвокатів, прокурорів, судій, юрисконсультів), що мають високий рівень підготовки з правових і економічних дисциплін, здатні працювати згідно сучасних вимог світогляду та виконувати наукову і методичну роботу. Українські ВНЗ тісно співпрацюють з європейськими навчальними закладами, студенти можуть продовжувати навчання у «Європейських студіях» для поглиблення своїх знань міжнародного права. Навчатись в Україні не лише перспективно, але і вигідно з огляду на вартість контракту. Диплом міжнародного зразка відкриває широкі можливості до працевлаштування

Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Історія навчального закладу бере свій початок з 17 липня 1928 року. За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 40 тис. висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи. Сьогодні університет – це сучасний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повністю сформованою науково-методичною та матеріально-технічною базою. Університет має тісні зв'язки з профільними освітніми закладами Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджена тісна співпраця.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву. За час існування університету від 1991 р. викладачами ведеться наукова робота в галузях гуманітарних, соціальних, природничих та комп'ютерних наук. В НаУКМА, зокрема, виникли ряд наукових шкіл з наступних напрямків: історії української філософії, принципів верховенства права та проблеми його реалізації, теорії методології і методів соціологічних досліджень, досліджень соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціальної структури та соціальних трансформацій, економічного розвитку, міжнародної економіки, моделювання фінансових процесів та мембранології.
Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА) Історія НУОМА починається в червні 1944 року, коли було відкрито нові спеціальності для підготовки фахівців морської справи: судноводіння, суднові силові установки і механізми, суднові електричні установки та механізми, суднові радіоустановки. За роки незалежності України ОДМА стала провідним науково-методичним центром морської освіти, що визначає філософію, стратегію і шляхи удосконалення підготовки моряків в Україні. Основу роботи академії як сучасного навчально-наукового центру становить, насамперед, вирішення актуальних освітніх завдань, забезпечення належної якості навчального процесу.
Національний університет «Одеська юридична академія» є провідним центром освіти і науки на півдні України. Це державний університет за ліцензією Міністерства освіти і науки України, який має право надавати освіту для студентів із зарубіжних країн. Національний університет «Одеська юридична академія» має найвищий IV рівень акредитації. Основними цілями діяльності є забезпечення умов, необхідних для осіб для здобуття вищої освіти і наукових досліджень в правовій і політичній сферах. 17000 студентів здобувають освіту за спеціальностями - право, політологія, соціологія, психологія, державне управління, інтелектуальна власність і масова комунікація, що готуються працювати в державних органах, міжнародних організаціях і сфері бізнесу.