Юридичні спеціальності є найбільш необхідними, розповсюдженими та високооплачуваними у сучасному суспільстві. Українські навчальні заклади здійснюють підготовку кваліфікованих юристів (нотаріусів, адвокатів, прокурорів, судій, юрисконсультів), що мають високий рівень підготовки з правових і економічних дисциплін, здатні працювати згідно сучасних вимог світогляду та виконувати наукову і методичну роботу. Українські ВНЗ тісно співпрацюють з європейськими навчальними закладами, студенти можуть продовжувати навчання у «Європейських студіях» для поглиблення своїх знань міжнародного права. Навчатись в Україні не лише перспективно, але і вигідно з огляду на вартість контракту. Диплом міжнародного зразка відкриває широкі можливості до працевлаштування

Заснований в 1992 році, Бердянський інститут підприємництва (з 2007 року Бердянський університет менеджменту і бізнесу) став одним з перших навчальних закладів недержавної форми власності, який веде підготовку фахівців для роботи в умовах ринкової економіки.
Заснований у 1992 році, Бердянський інститут підприємництва (з 2007 року Бердянський університет менеджменту і бізнесу) став одним із перших навчальних закладів недержавної форми власності, який підготовку спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки визначив як пріоритетний напрямок свого розвитку.
Університет імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ – один з провідних навчальних закладів IV рівня акредитації в Україні.