Освіта в Україні

Навчання в Україні приваблює студентів зі всього світу і має європейські стандарти якості. Вища освіта України пройшла ряд етапів становлення і розвитку системи різноманітних спеціальностей, заслужила довіру серед іноземних студентів, а завдяки своїй фундаментальності вважається однієї з найкращих у світі. У навчальних закладах працюють досвідчені викладачі, що мають наукові ступені та визнання в наукових колах, постійно удосконалюють свої знання та методи викладання. У 2005 році Україна приєдналась до Болонського процесу, що сприяв інтеграції освіти у єдиний європейський освітній простір. Це і багато іншого є причинами популярності здобуття української вищої освіти серед всесвітнього студентства.

Навчальний матеріал для іноземних студентів надається на українській, російській або англійській мові (винятково на французькій або німецькій). На сьогодні у країні близько 240 навчальних закладів, які пропонують різноманітні спеціальності та готують кваліфікованих спеціалістів для багатьох країн світу. Кожного року Україна приймає студентів з більше ніж 150 країн світу, які успішно здійснюють навчання, отримують дипломи та працюють за фахом на батьківщині, в Україні, у країнах Європи, або Америці.

Освіта в українських ВНЗ передбачає підготовку згідно наступних кваліфікаційних рівнів: перший рівень – молодший бакалавр (бакалавр); другий рівень – магістр; третій рівень – доктор філософії (доктор наук).

Зарахування на навчання іноземних студентів в ВНЗ України здійснюється згідно акредитованих освітніх програм. Для отримання кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра, бакалавра або магістра – двічі на рік на початку академічних семестрів (до 1 листопада та до 1 березня). Зарахування до аспірантури, докторантури, клінічної ординатури і лікарської резидентури (медичні спеціальності) відбувається згідно програм підготовчого факультету і програм академічної мобільності – протягом року.