Будь-яка військова операція потребує ресурсів (матеріально-технічного забезпечення), озброєння і військової техніки. Техніка потребує ремонту, транспортування, а в умовах науково-технічного прогресу – розроблення надсучасної військової техніки і радіотехніки, автоматизації її роботи. Фахівців у цій галузі навчають в українських ВНЗ, отримують кваліфіковані знання і практичні навички на підприємствах, активно займаються наукою, впроваджують власні розробки, що захищені патентами. Студенти отримують кваліфікацію бакалавр, магістр або здобувають наукові ступені. Після закінчення навчання можуть обрати практичну діяльність або знайти своє призначення у викладацькому колективі ВНЗ. У будь-якому разі спеціаліст цієї галузі має престижну професію, яка має попит у різних країнах.

Професії (посади) за фахом:

15 липня 1834 року, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножується велич і славу аlma mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується численними науковими перемогами вчених - співробітників університету. Науковий потенціал університету сьогодні - більше 60 дійсних членів і член-кореспондентів Національних академій наук України, 626 докторів наук, 1697 кандидатів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. Університет має партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми і науковими установами з 57 країн світу. Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, становить 935 осіб. Збільшенню набору іноземних громадян сприяло впровадження російсько- та англомовних освітніх програм.