Головним завданням українських ВНЗ є підготовка кваліфікованих кадрів зі спеціальності «Військове управління». Під керівництвом досвідчених викладачів здійснюється навчання командирів військових підрозділів і частин, які володіють навичками оперативної роботи і тактики, прийомами управління підрозділом у будь-яких умовах, виховання курсантів у межах навчального закладу та підрозділу. Студенти навчаються у спеціалізованих  аудиторіях, наочно ознайомлюються з навчально-тренувальними комплексами і закріплюють отримані знання на практиці (практичні заняття на місцевості, стажування). Дипломовані спеціалісти відрізняються високим рівнем підготовки та готовністю виконувати свій громадянський обов’язок.

Професії (посади) за фахом:

15 липня 1834 року, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножується велич і славу аlma mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується численними науковими перемогами вчених - співробітників університету. Науковий потенціал університету сьогодні - більше 60 дійсних членів і член-кореспондентів Національних академій наук України, 626 докторів наук, 1697 кандидатів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. Університет має партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми і науковими установами з 57 країн світу. Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, становить 935 осіб. Збільшенню набору іноземних громадян сприяло впровадження російсько- та англомовних освітніх програм.