Оперативне усунення проблем з технічним обладнанням є запорукою успішної військової операції. Для вирішення поставленої задачі, в українських навчальних закладах, здійснюють підготовку фахівців, які можуть керувати ремонтним взводом, ротою з озброєння, бронетанковою службою частини. Такі фахівці користуються попитом на ринку праці, а спеціальність характеризується як престижна, популярна та перспективна. Українські ВНЗ оснащені спеціальними аудиторіями для наочного вивчення основних елементів техніки під керівництвом досвідчених викладачів. Разом зі знаннями тренуються вольові якості курсанта, вміння швидко приймати рішення і переходити до дії. Україна має хорошу підготовчу базу і об’єкти практичного освоєння професії.

Професії (посади) за фахом:

15 липня 1834 року, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття університету. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножується велич і славу аlma mater. Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується численними науковими перемогами вчених - співробітників університету. Науковий потенціал університету сьогодні - більше 60 дійсних членів і член-кореспондентів Національних академій наук України, 626 докторів наук, 1697 кандидатів наук. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. Університет має партнерські угоди з 227 зарубіжними освітніми і науковими установами з 57 країн світу. Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в університеті, становить 935 осіб. Збільшенню набору іноземних громадян сприяло впровадження російсько- та англомовних освітніх програм.