Вища освіта за напрямом «Медсестринство» передбачає отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр. Навчальні заклади України спрямовані на підготування фахівців для лікувальних закладів, які повинні здійснювати діяльність, що передбачає догляд за хворим, здійснення реабілітаційних заходів з метою попередження випадків інвалідності, прискорення видужання та повернення до праці. Магістри можуть бути залучені до науково-дослідної роботи та викладання. Випускники, що оволоділи професією медична сестра, можуть працювати в центрах реабілітації, медичних установах, закладах санаторно-курортного лікування і освіти (медичний коледж, університет). У разі підвищення кваліфікації старша або головна медична сестра може претендувати на посаду заступника головного лікаря з питань медсестринства.

Професії (посади) за фахом:

 • Сестра медична-анестезіст
 • Сестра медична дитячої поліклініки
 • Сестра медична дитячого стаціонару
 • Сестра медична з дієтичного харчування
 • Сестра медична з косметичних процедур
 • Сестра медична з лікувальної фізкультури
 • Сестра медична з масажу
 • Сестра медична операційна
 • Сестра медична патронажно
 • Сестра медична поліклініки
 • Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
 • Сестра медична старша
 • Сестра медична стаціонару
 • Сестра медична зі стоматології
 • Сестра медична з фізіотерапії
 • Сестра медична з функціональної діагностики
Державна установа «Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» була заснована 15 вересня 1916 року, сьогодні - це вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації, який плідно працює над зростанням престижності вищої медичної освіти України та підвищенням її міжнародного авторитету, суттєво впливає на формування духовних цінностей і світогляду своїх випускників. Навчання інтернів і клінічних ординаторів проводиться на 22 кафедрах по 39 напрямках. Крім громадян України, в клінічній ординатурі навчається понад 60 іноземних громадян.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка – вищий навчальний заклад післядипломної освіти IV рівня акредитації, заснований 1918 року в м. Києві. До її складу входять 5 факультетів, 3 навчально-наукові інститути та 81 кафедра. Фахівці Академії беруть участь у розробці політики у сфері охорони здоров’я, стандартів медичної освіти, клінічних протоколів, тощо. Академія відзначена численними нагородами за лідерство у сфері медичної освіти. НМАПО імені П. Л. Шупика – найстаріший в Україні вищий навчальний заклад післядипломної підготовки лікарів.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» було створено в 1992 році і з тих пір залишається найбільшим приватним медичним університетом України. На даний момент в ньому навчаються близько 2 000 студентів, з яких 15% з більш ніж 56 країн. В університеті є три основних факультету, які включають в себе загальну медицину, стоматологію і фармацію, а також підготовчий факультет для іноземних громадян.
Полтавська державна аграрна академія запрошує на навчання на факультет підготовки іноземних громадян (мовна підготовка з інженерно-технічним і медико-біологічних напрямів) та на основні факультети за обраною спеціальністю (ОКР «бакалавр» і «магістр»), є можливість навчання в аспірантурі. Протягом 37 років Полтавська державна аграрна академія готує іноземних громадян до вступу в різні українські вищі і надає кваліфіковані освітні послуги для здобуття вищої освіти іноземним громадянам з різних країн світу. Ласкаво просимо до Полтавської державної аграрної академії!
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар'єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь "Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар'єру.