З метою забезпечення лікувально-профілактичних заходів висококваліфікованими лікарями-спеціалістами в навчальних закладах України здійснюється навчання студентів згідно професійного напряму «Медицина». Фахівці повинні володіти теоретичними і практичними знаннями з надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги, сучасними методами діагностики та лікування дорослих і дітей, грамотно здійснювати профілактичні заходи. Випускники мають право працювати в області охорони здоров’я і соціальної допомоги у медичних закладах (лікарнях, клініках, шпиталях). Після успішної додаткової підготовки в інтернатурі навчального закладу фахівцю здійснюється присвоєння певної кваліфікації, згідно з якою він може займати певну посаду, а саме, наприклад, лікар-анестезіолог, кардіолог, онколог, психіатр, терапевт та інші.

Професії (посади) за фахом:

 • Лікар з авіаційної медицини
 • Лікар-акушер-гінеколог
 • Лікар-алерголог
 • Лікар-алерголог дитячий
 • Лікар-анестезіолог
 • Лікар-анестезіолог дитячий
 • Лікар-гастроентеролог
 • Лікар-гастроентеролог дитячий
 • Лікар-гематолог
 • Лікар-гематолог дитячий
 • Лікар-генетик
 • Лікар-геріатр
 • Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку
 • Лікар-гінеколог-онколог
 • Лікар-дерматовенеролог
 • Лікар-дерматовенеролог дитячий
 • Лікар-ендокринолог
 • Лікар-ендокринолог дитячий
 • Лікар загальної практики – Сімейний лікар
 • Лікар-імунолог
 • Лікар-імунолог дитячий
 • Лікар-імунолог клінічний
 • Лікар-інфекціоніст
 • Лікар-інфекціоніст дитячий
 • Лікар-кардіолог
 • Лікар-кардіоревматолог дитячий
 • Лікар-комбустіолог
 • Лікар-методист
 • Лікар-нарколог
 • Лікар-нарколог дільничний
 • Лікар з народної та нетрадиційної медицини
 • Лікар-невропатолог
 • Лікар-невролог дитячий
 • Лікар-нейрохірург
 • Лікар-нейрохірург дитячий
 • Лікар-нефролог
 • Лікар-нефролог дитячий
 • Лікар-онколог
 • Лікар-онколог дитячий
 • Лікар-ортопед-травматолог
 • Лікар-ортопед-травматолог дитячий
 • Лікар-отоларинголог
 • Лікар-отоларинголог дитячий
 • Лікар-отоларинголог-ОНКОЛОГ
 • Лікар-офтальмолог
 • Лікар-офтальмолог дитячий
 • Лікар-педіатр
 • Лікар-педіатр дільничний
 • Лікар-педіатр-неонатолог
 • Лікар приймальної палати (відділення)
 • Лікар з променевої терапії
 • Лікар-психіатр
 • Лікар-психіатр дитячий
 • Лікар-психіатр дитячий дільничний
 • Лікар-психіатр дільничний
 • Лікар-психіатр підлітковий
 • Лікар-психіатр підлітковий дільничний
 • Лікар-психолог
 • Лікар-психотерапевт
 • Лікар-психофізіолог
 • Лікар-пульмонолог
 • Лікар-пульмонолог дитячий
 • Лікар пункту охорони здоров’я
 • Лікар-радіолог
 • Лікар з радіонуклідної діагностики
 • Лікар-ревматолог
 • Лікар-рефлексотерапевт
 • Лікар-сексопатолог
 • Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
 • Лікар судновий
 • Лікар-сурдолог
 • Лікар-терапевт
 • Лікар-терапевт дільничний
 • Лікар-терапевт підлітковий
 • Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці
 • Лікар-токсиколог
 • Лікар-трансплантолог
 • Лікар-трансфузіолог
 • Лікар з ультразвукової діагностики
 • Лікар-уролог
 • Лікар-уролог дитячий
 • Лікар-фтизіатр
 • Лікар-фтизіатр дитячий
 • Лікар-фтизіатр дільничний
 • Лікар-хірург
 • Лікар-хірург дитячий
 • Лікар-хірург-онколог
 • Лікар-хірург-проктолог
 • Лікар-хірург серцево-судинний
 • Лікар-хірург судинний
 • Лікар-хірург тор
Державна установа «Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» була заснована 15 вересня 1916 року, сьогодні - це вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації, який плідно працює над зростанням престижності вищої медичної освіти України та підвищенням її міжнародного авторитету, суттєво впливає на формування духовних цінностей і світогляду своїх випускників. Навчання інтернів і клінічних ординаторів проводиться на 22 кафедрах по 39 напрямках. Крім громадян України, в клінічній ординатурі навчається понад 60 іноземних громадян.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка – вищий навчальний заклад післядипломної освіти IV рівня акредитації, заснований 1918 року в м. Києві. До її складу входять 5 факультетів, 3 навчально-наукові інститути та 81 кафедра. Фахівці Академії беруть участь у розробці політики у сфері охорони здоров’я, стандартів медичної освіти, клінічних протоколів, тощо. Академія відзначена численними нагородами за лідерство у сфері медичної освіти. НМАПО імені П. Л. Шупика – найстаріший в Україні вищий навчальний заклад післядипломної підготовки лікарів.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» було створено в 1992 році і з тих пір залишається найбільшим приватним медичним університетом України. На даний момент в ньому навчаються близько 2 000 студентів, з яких 15% з більш ніж 56 країн. В університеті є три основних факультету, які включають в себе загальну медицину, стоматологію і фармацію, а також підготовчий факультет для іноземних громадян.
Полтавська державна аграрна академія запрошує на навчання на факультет підготовки іноземних громадян (мовна підготовка з інженерно-технічним і медико-біологічних напрямів) та на основні факультети за обраною спеціальністю (ОКР «бакалавр» і «магістр»), є можливість навчання в аспірантурі. Протягом 37 років Полтавська державна аграрна академія готує іноземних громадян до вступу в різні українські вищі і надає кваліфіковані освітні послуги для здобуття вищої освіти іноземним громадянам з різних країн світу. Ласкаво просимо до Полтавської державної аграрної академії!
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар'єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь "Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар'єру.