Підготовка спеціалістів у галузі «Громадське здоров’я» відбувається на базі українських вищих навчальних закладів, які займаються питаннями удосконалення і впровадження політики держави спрямованої на вирішення питань демографічної кризи, зростання захворюваності та смертності серед працездатного населення. Також виступають захисниками прав пацієнтів на отримання якісної медичної допомоги. Тобто професія має основи менеджменту, що вливаються у медичну справу. Працевлаштування для випускників передбачає такі посади: менеджер установ охорони здоров’я (міжнародних організацій, національних програм), інспектор з питань соціальної допомоги, помічник (асистент) лікаря-епідеміолога, гігієніст, педагогічний працівник з санітарної освіти, спеціаліст з фізичної реабілітації та медичного страхування, а також екологічний інспектор.

Професії (посади) за фахом:

 • медичний асистент;
 • гігієніст;
 • менеджер в закладах охорони здоров’я, міжнародних організаціях та національних програм;
 • помічник керівників підприємств, установ та організацій;
 • інспектор із соціальної допомоги;
 • помічник лікаря-епідеміолога;
 • інструктор із санітарної освіти;
 • фахівець з фізичної реабілітації;
 • педагог-валеолог; інструктор-дезінфектор;
 • експерт із медичного страхування;
 • державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду.
Державна установа «Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» була заснована 15 вересня 1916 року, сьогодні - це вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації, який плідно працює над зростанням престижності вищої медичної освіти України та підвищенням її міжнародного авторитету, суттєво впливає на формування духовних цінностей і світогляду своїх випускників. Навчання інтернів і клінічних ординаторів проводиться на 22 кафедрах по 39 напрямках. Крім громадян України, в клінічній ординатурі навчається понад 60 іноземних громадян.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка – вищий навчальний заклад післядипломної освіти IV рівня акредитації, заснований 1918 року в м. Києві. До її складу входять 5 факультетів, 3 навчально-наукові інститути та 81 кафедра. Фахівці Академії беруть участь у розробці політики у сфері охорони здоров’я, стандартів медичної освіти, клінічних протоколів, тощо. Академія відзначена численними нагородами за лідерство у сфері медичної освіти. НМАПО імені П. Л. Шупика – найстаріший в Україні вищий навчальний заклад післядипломної підготовки лікарів.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» було створено в 1992 році і з тих пір залишається найбільшим приватним медичним університетом України. На даний момент в ньому навчаються близько 2 000 студентів, з яких 15% з більш ніж 56 країн. В університеті є три основних факультету, які включають в себе загальну медицину, стоматологію і фармацію, а також підготовчий факультет для іноземних громадян.
Полтавська державна аграрна академія запрошує на навчання на факультет підготовки іноземних громадян (мовна підготовка з інженерно-технічним і медико-біологічних напрямів) та на основні факультети за обраною спеціальністю (ОКР «бакалавр» і «магістр»), є можливість навчання в аспірантурі. Протягом 37 років Полтавська державна аграрна академія готує іноземних громадян до вступу в різні українські вищі і надає кваліфіковані освітні послуги для здобуття вищої освіти іноземним громадянам з різних країн світу. Ласкаво просимо до Полтавської державної аграрної академії!
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар'єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь "Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар'єру.