Фізична терапія (фізична реабілітація) направлена на покращення якості лікування, прискорення процесів одужання та відновлення функціонування організму людини, повернення працездатності, а у випадку інвалідності – пристосуватись до нових умов і максимально активного життя. Професію лікаря-реабілітолога, фізіотерапевта можна здобути в Україні на базі профільних вищих навчальних закладів під керівництвом кваліфікованих педагогів. Навчальний процес містить спеціальні практичні заняття, що сприяють отриманню певних навичок і дозволяють застосувати свої знання, після закінчення навчання, у: дошкільних установах для дітей-інвалідів або дітей з вадами розвитку, реабілітаційних центрах для дорослих, лікарнях, шпиталях, поліклініках, санаторно-курортних закладах, закладах освіти.

Професії (посади) за фахом:

 • Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
 • Інструктор із санітарної освіти
 • Масажист та фахівець з фізичної реабілітації
 • Асистент вчителя з корекційної освіти та вчителя-реабілітологаАсистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами та педагога-валеолога
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • Інструктор з фізкультури та з виробничої гімнастики; інструктор-методист з фізичної культури та спорту; інструктор-методист спортивної школи; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); спортсмен-інструктор; суддя та тренер з виду спорту; фітнес-тренер
 • Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
 • Лікар спортивний (збірної чи клубної команди)
 • Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; вчитель з корекційної освіти; консультант психолого-медико-педагогічної консультації
 • Консультант з питань здорового способу життя; методист з фізичної культури
 • Керівник секції спортивного напряму; методист-валеолог; педагог-валеолог
 • Фахівець із санаторно-курортної справи.
Державна установа «Дніпровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» була заснована 15 вересня 1916 року, сьогодні - це вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації, який плідно працює над зростанням престижності вищої медичної освіти України та підвищенням її міжнародного авторитету, суттєво впливає на формування духовних цінностей і світогляду своїх випускників. Навчання інтернів і клінічних ординаторів проводиться на 22 кафедрах по 39 напрямках. Крім громадян України, в клінічній ординатурі навчається понад 60 іноземних громадян.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка – вищий навчальний заклад післядипломної освіти IV рівня акредитації, заснований 1918 року в м. Києві. До її складу входять 5 факультетів, 3 навчально-наукові інститути та 81 кафедра. Фахівці Академії беруть участь у розробці політики у сфері охорони здоров’я, стандартів медичної освіти, клінічних протоколів, тощо. Академія відзначена численними нагородами за лідерство у сфері медичної освіти. НМАПО імені П. Л. Шупика – найстаріший в Україні вищий навчальний заклад післядипломної підготовки лікарів.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» було створено в 1992 році і з тих пір залишається найбільшим приватним медичним університетом України. На даний момент в ньому навчаються близько 2 000 студентів, з яких 15% з більш ніж 56 країн. В університеті є три основних факультету, які включають в себе загальну медицину, стоматологію і фармацію, а також підготовчий факультет для іноземних громадян.
Полтавська державна аграрна академія запрошує на навчання на факультет підготовки іноземних громадян (мовна підготовка з інженерно-технічним і медико-біологічних напрямів) та на основні факультети за обраною спеціальністю (ОКР «бакалавр» і «магістр»), є можливість навчання в аспірантурі. Протягом 37 років Полтавська державна аграрна академія готує іноземних громадян до вступу в різні українські вищі і надає кваліфіковані освітні послуги для здобуття вищої освіти іноземним громадянам з різних країн світу. Ласкаво просимо до Полтавської державної аграрної академії!
Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КМУ) розпочав свою діяльність 1994 року. Основна мета освітньої діяльності КМУ – підготовка національної політичної, економічної, наукової еліти України – визначена концепцією його розвитку і, від часу заснування, послідовно втілюється в життя професорсько-викладацьким складом університету. Навчальний процес в університеті здійснюється двома мовами – українською і англійською.
Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар'єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь "Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар'єру.