Спеціальність «Прикладна математика» направлена на практичне застосування отриманих знань та навичок. Навчання здійснюється згідно сучасних навчальних планів і поєднує у собі прикладну освіту з математики, комп’ютерних наук і механіки, яку можна отримати в українських ВНЗ. Студенти мають змогу навчатись у технічно обладнаних навчальних аудиторіях, вивчати сучасні пакети програм, працювати на сучасному обладнанні під керівництвом кваліфікованих педагогів. Дипломовані спеціалісти затребувані на ринку праці і можуть знайти роботу у галузі ІТ-технологій, енергетичного комплексу країни, машинобудуванні, будівництві, металургії. Мають достатньо знань для надання консультативних послуг і відкрити власну справу, впроваджувати власні проекти.

Професії (посади) за фахом:

  • Розробник математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • Технік-програміст;
  • Керівник робочих груп фірм по розробці математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • Керівник відділу комп’ютерних технологій в корпоративних системах;
  • Адміністратор бази даних.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - авторитетний і відомий університет в системі вищої освіти країни, який входить до списку ТОП-200 кращих навчальних закладів України, перебуваючи на 122 місці. Університет готує фахівців з педагогічних і престижним класичним спеціальностями, має чудові культурні та освітні традиції і створює унікальні можливості для самореалізації молоді в пізнавальної, наукової, громадської та інших сферах діяльності, даючи студентам високий рівень освіти, гідний найкращих університетів світу. ЦГПУ ім. В. Винниченко має IV (найвищий) рівень акредитації.
Вінницький національний технічний університет Вінницький національний технічний університет - добре відомий навчальний заклад як в Україні, так i далеко за її межами. На стаціонарних відділеннях університету навчається 6 тисяч студентів, на заочних - 1,5 тисячі. Навчання в ВНТУ, який має IV рівень акредитації, здійснюється за схемою «бакалавр - інженер-магістр» за навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси української та канадської систем вищої освіти.
Донецький національний університет імені В. Стуса - це потужний науково-освітній комплекс вищого IV рівня акредитації, один з провідних вузів країни. ДонНУ імені В. Стуса підтримує зв'язки з більш ніж 70 університетами світу, є членом Асоціації університетів Європи, учасником численних європейських наукових та освітніх програм ТЕМРUS.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вже 76 років є провідним освітнім, науковим, культурним центром Прикарпаття - Університетом європейського зразка, який динамічно розвивається. Це університет, який має широкий спектр сучасних спеціальностей. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника користується міжнародним визнанням та інтегрованість з європейськими університетами, активно впроваджує програми подвійних дипломів з провідними вузами світу. Сьогодні Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є сучасним навчальним і науковим центром з розвиненою інфраструктурою, визнаними науковими школами, постійними міжнародними зв'язками і високим потенціалом на шляху до найкращих європейських стандартів вищої освіти.
Харківський національний університет - один з найстаріших університетів Східної Європи. Заснований в листопаді 1804 року з ініціативи видатного просвітителя В.Н.Каразіна, згідно з грамотою Олександра I. Харківський університет - єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії - біолог І. Мечников, економіст С. Кузнець, фізик Л. Ландау . За роки існування університет закінчили понад 130 тисяч осіб. Імена вихованців університету увічнені в географічних назвах, назвах космічних об'єктів, рослин і мінералів, законів і формул. Університет стояв у витоків усієї вищої освіти Харківщини. Свідченням широкого міжнародного визнання університету є те, що він був в числі ініціаторів підписання «Великої Хартії університетів» (Болонья, 1988 рік), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь в діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 3000 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.
Уманський національний університет садівництва - це багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, де здійснюється підготовка фахівців за ліцензованими спеціальностями освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» і кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Навчання студентів здійснюється за 15 напрямами та 24 спеціальностями. До складу університету входять 6 факультетів: (агрономічний; плодоовочівництва, екології та захисту рослин; менеджменту; економіки і підприємництва; інженерно-технологічний; лісового та садово-паркового господарства), Інститут післядипломної освіти, навчально-науково-виробничий відділ, відділ довузівської підготовки, відділ міжнародних зв'язків, Центр культури і виховання. Міжнародна наукова діяльність університету проводиться в рамках 32 договорів про співпрацю з іноземними освітніми установами, стипендіальними програмами, грантами.