Спеціальність «Прикладна математика» направлена на практичне застосування отриманих знань та навичок. Навчання здійснюється згідно сучасних навчальних планів і поєднує у собі прикладну освіту з математики, комп’ютерних наук і механіки, яку можна отримати в українських ВНЗ. Студенти мають змогу навчатись у технічно обладнаних навчальних аудиторіях, вивчати сучасні пакети програм, працювати на сучасному обладнанні під керівництвом кваліфікованих педагогів. Дипломовані спеціалісти затребувані на ринку праці і можуть знайти роботу у галузі ІТ-технологій, енергетичного комплексу країни, машинобудуванні, будівництві, металургії. Мають достатньо знань для надання консультативних послуг і відкрити власну справу, впроваджувати власні проекти.

Професії (посади) за фахом:

  • Розробник математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • Технік-програміст;
  • Керівник робочих груп фірм по розробці математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • Керівник відділу комп’ютерних технологій в корпоративних системах;
  • Адміністратор бази даних.
Житомирський військовий інститут імені С. П.Корольова - сучасний вищий навчальний заклад, який готує фахівців розвідки, інформаційної безпеки, радіоелектонноі боротьби, інформаційно-телекомунікаційних систем, захисту інформації, застосування безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України, інших центральних органів виконавчої влади, а також цивільних фахівців за спеціальностями: "Телекомунікації та радіотехніка", "Кібербезпека", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і "Електроенергетика, лектротехніка і електромехан ика ". Крім того, на базі військового інституту здійснюється підготовка фахівців за програмою офіцерів запасу. Матеріально-технічна база: сучасні мультимедійні лекційні аудиторії, майже 150 спеціалізованих лабораторій та класів загального призначення, комп'ютерні класи з можливістю виходу в мережу Internet з розрахунку 1 ПЕОМ на 5 студентів, діючий пункт сейсмічного спостереження, навчальний центр управління та зв'язку з космічними апаратами, загальна і електронна бібліотеки, спортивний комплекс з басейном. Курсантам і студентам інституту надаються всі можливості для отримання якісної освіти, наукової і раціоналістичної роботи, духовного зростання, підвищення свого культурного і фізичного рівня. Бібліотека інституту забезпечена достатньою кількістю науково-технічної та художньої літератури. При клубі інституту діють гуртки художньої самодіяльності. У розпорядженні майбутніх фахівців перебуває добре обладнаний спортивний комплекс з стадіоном, тенісним кортом, плавальний басейн, спортивні майданчики для проведення змагань з ігрових видів спорту, тренажерні зали. Постійно діють спортивні секції з баскетболу, гирьового спорту, міні-футболу, рукопашного бою. Курсанти інституту поряд з основною спеціальністю здобувають теоретичні знання і практичні навички експлуатації автомобільної техніки і отримують посвідчення водія на право керування автомобілем. Під час навчання курсанти забезпечуються безкоштовним житлом, обмундирування, харчуванням та отримують грошове забезпечення. У казармах є необхідна побутове обладнання та уcловія для полноцeнного отдиxа. Пітаніe курcантов оpганизовать безкоштовно в столовoй інcтітуте, работаeт кафe і буфeт. Пітаніe студeнтов оpганизовать в кафe і буфетe інcтітута пo доcтупним цeнам.
Матеріально-технічна база: бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, 30 комп'ютерних класів, понад 1000 персональних комп'ютерів, лінгвістичний центр, 2 студентських гуртожитки, санаторій-профілакторій.
Матеріально-технічна база: бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, 30 комп'ютерних класів, понад 1000 персональних комп'ютерів, лінгвістичний центр, 2 студентських гуртожитки, санаторій-профілакторій.
Існування навчального закладу розпочалося з 1900 р, коли в Запоріжжі було створено семикласне технічне училище, яке готувало фахівців середньої кваліфікації - техніків-механіків. За роки свого існування університет підготував понад 85 тис. Фахівців, серед яких близько 1500 громадян іноземних держав Азії, Африки, Європи, Латинської Америки.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні. Указом австрійського імператора Франца-Йосифа від 31 березня 1875 р. було засновано Чернівецький університет, першим ректором якого став Костянтин Томащук. Підготовка майже 20 тисяч студентів здійснюється за 54 спеціальностями, 69 спеціалізаціями. Функціонує 87 кафедр.
Національний університет «Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого» Історія університету почалася ще з XIX ст., Коли 17 листопада 1804 по наказом імператора Олександра I був створений Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету. Університет вносить значний внесок у розбудову правової держави, вдосконалення законотворчого процесу та правозастосування. Вчені університету брали безпосередню участь в розробці чинної Конституції України та інших нормативно-правових актів.