Спеціальність «Прикладна математика» направлена на практичне застосування отриманих знань та навичок. Навчання здійснюється згідно сучасних навчальних планів і поєднує у собі прикладну освіту з математики, комп’ютерних наук і механіки, яку можна отримати в українських ВНЗ. Студенти мають змогу навчатись у технічно обладнаних навчальних аудиторіях, вивчати сучасні пакети програм, працювати на сучасному обладнанні під керівництвом кваліфікованих педагогів. Дипломовані спеціалісти затребувані на ринку праці і можуть знайти роботу у галузі ІТ-технологій, енергетичного комплексу країни, машинобудуванні, будівництві, металургії. Мають достатньо знань для надання консультативних послуг і відкрити власну справу, впроваджувати власні проекти.

Професії (посади) за фахом:

  • Розробник математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • Технік-програміст;
  • Керівник робочих груп фірм по розробці математичного та програмного забезпечення ЕОМ;
  • Керівник відділу комп’ютерних технологій в корпоративних системах;
  • Адміністратор бази даних.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований у 1913 р. як учительський інститут. Подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому в 2010 році надано високий статус національного. Університет проводить підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, наукових кадрів, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.
Училище створено 3 березня 1954 для підготовки фахівців рибопромислового, транспортного, допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної промисловості. Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. А. Соляник є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для підприємств, установ і організацій галузі. За роки існування колективом училища підготовлено понад 17 000 спеціалістів. Серед випускників училища 182 фахівця - громадяни країн Азії, Африки і Латинської Америки
Національний університет водного господарства та екологічного проектування здійснює свою освітню і наукову діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Зі статусом державного вищого навчального закладу, IV рівнем акредитації. Університет водного господарства та екологічного проектування - найбільший вищий технічний навчальний заклад в Рівненській області та провідний університет України. Навчання і перепідготовка фахівців, в тому числі іноземних громадян, здійснюється за 31 програмою бакалаврату, 38 магістерських програмах і докторантурі. Університет надає всі умови для гармонійного розвитку, дозвілля і відпочинку.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) – высшее учебное заведение в Украине IV уровня аккредитации. ХНУРЭ – уникальный технический университет, единственный в Украине специализированный университет, в котором сосредоточены практически все специальности, связанные с информационными технологиями, радиотехникой и электроникой. В университете обучаются более 12 000 студентов по 34 специальностям.
Сьогодні Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди займає провідне місце серед педагогічних освітніх закладів IV-го рівня акредитації. Університет співпрацює з кращими навчальними закладами Білорусі, Китаю, Греції, Хорватії, Грузії, Ізраїлю,Японії, Польщі та Турції.
Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) - це престижне державний вищий навчальний заклад з сучасними методами навчання, традиціями, якісним рівнем підготовки майбутніх фахівців і високим рівнем викладання дисциплін. Активна міжнародна діяльність ЖДТУ дає можливість нашим студентам проходити навчання і стажування в університетах Європи. ЖДТУ має все необхідне для навчання студентів і їх всебічного розвитку.