Міжнародні відносини

Спеціальність «Міжнародне право» має статус престижної, перспективної, а професії у цій галузі (нотаріус, адвокат, помічник судді, аташе, дипломатичний агент тощо) характеризуються як високооплачувані і затребувані на міжнародному ринку праці. Спеціалістів цієї галузі готують вищі навчальні заклади України. Студенти вивчають міжнародні правові відносини, досліджують сучасні тенденції розвитку, навчаються представляти інтереси держави та її громадян на міжнародному ринку (ринку праці) або судових установах. Дипломовані спеціалісти можуть працевлаштуватись у органах державної влади, фірмах і організаціях, що надають юридичні послуги фізичним і юридичним особам, відкрити власну практику, здійснювати консультаційну та навчальну діяльність.

Професії (посади) за фахом:

  • Міжнародний адвокат
  • Міжнародний дипломат
  • Міжнародний нотаріус
  • Міжнародний політолог
  • Міжнародний менеджер проектів у міжнародних організаціях,
  • Прокурор
  • Суддея
  • Юрисконсульт
Львівський університет торгівлі та економіки з 200-річною історією є одним з найстаріших університетів, які спеціалізуються в області економіки в Україні. Студенти проходять навчання з ОКР «бакалавр», «магістр» та аспірантурі за 15 спеціальностями та 15 спеціалізаціями. Університет проводить фундаментальні та прикладні дослідження за актуальним сектору і комплексним міждисциплінарним проблемам економічного розвитку України. Студенти, викладачі та співробітники університету є активними учасниками проектів і програм, що фінансуються Європейським Союзом. Університет надає всі необхідні можливості для успішного і збалансованого освіти і розваг, а також для інтелектуального, фізичного і культурного розвитку молоді.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) є одним з провідних університетів Центральної України. Він навчає фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, індустрії послуг, харчових технологій, біотехнологій, права, філології. З усіх університетів України для іноземних студентів ПУЕТ вважається відкритим і доброзичливим. Понад 300 студентів прибули з 20 країн світу, щоб вибрати Полтавський університет економіки і торгівлі в якості фундаменту для своєї майбутньої кар'єри.
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ (ДАУ при МЗС) — державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти, що здійснює підготовку, перепідготовку та професійне навчання працівників дипломатичної служби і спеціалістів інших державних установ для роботи у сфері міжнародних відносин. Академія створена у 1995 році відповідно до Указу Президента України «Про державну підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ України» від 30 травня 1995 року № 397/95.
Класичний приватний університет - вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації, заснований в 1992 році. Місія Класичного приватного університету - організація на вищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, заснованої на принципах гуманізму і демократизму, спрямована на виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності, готових нести відповідальність за долю суспільства, держави і людства.
Філія «Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (далі - Кременчуцький інститут Дніпропетровського Інституту імені Альфреда Нобеля, Інститут) як відокремлений структурний підрозділ Інституту створено у 1998 році для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, одержання вищої професійної освіти і кваліфікації відповідно до індивідуальних бажань, здібностей і можливостей, а також забезпечення м. Кременчука та Кременчуцького регіону в цілому висококваліфікованими фахівцями, які відповідають вимогам працедавців та ринку праці регіону.
Київський університет імені Бориса Грінченка – столичний університет, що належить територіальній громаді міста Києва. Літопис Університету ведеться з 1874 року. Університет Грінченка – багатопрофільний навчальний заклад, який входить у топ-десятку найкращих київських вишів! В Університеті навчається понад 8 тисяч студентів за 20 спеціальностями та різними освітніми програмами. Багаторічні освітні традиції Університету поєднуються із сучасними інноваційними підходами у підготовці фахівців. Навчання орієнтоване на європейські стандарти.