Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

Нині більшість держав відкриті для діалогу і співпраці, переймання досвіду і туризму, тому стрімко зростає попит на фахівців, які здатні здійснювати економічну діяльність міжнародного рівня, співпрацювати з зарубіжними компаніями на вітчизняному ринку, сприяти перевезенню товарів та переміщенню людей через державний кордон (туризм, міграція). Отримати професію економіста-міжнародника або фахівця-аналітика можна в українських навчальних закладах, що мають кваліфікованих викладачів з науковими ступенями та бази практики для підвищення рівня знань. Студенти, що навчаються в Україні мають можливості долучитись до програм обміну і пройти стажування за кордоном або отримати подвійний диплом. Ще однією перевагою є вартість навчання, яка нижче ніж у європейських ВНЗ, але це не відображається на якості освіти.

Львівський університет торгівлі та економіки з 200-річною історією є одним з найстаріших університетів, які спеціалізуються в області економіки в Україні. Студенти проходять навчання з ОКР «бакалавр», «магістр» та аспірантурі за 15 спеціальностями та 15 спеціалізаціями. Університет проводить фундаментальні та прикладні дослідження за актуальним сектору і комплексним міждисциплінарним проблемам економічного розвитку України. Студенти, викладачі та співробітники університету є активними учасниками проектів і програм, що фінансуються Європейським Союзом. Університет надає всі необхідні можливості для успішного і збалансованого освіти і розваг, а також для інтелектуального, фізичного і культурного розвитку молоді.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) є одним з провідних університетів Центральної України. Він навчає фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, індустрії послуг, харчових технологій, біотехнологій, права, філології. З усіх університетів України для іноземних студентів ПУЕТ вважається відкритим і доброзичливим. Понад 300 студентів прибули з 20 країн світу, щоб вибрати Полтавський університет економіки і торгівлі в якості фундаменту для своєї майбутньої кар'єри.
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ (ДАУ при МЗС) — державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти, що здійснює підготовку, перепідготовку та професійне навчання працівників дипломатичної служби і спеціалістів інших державних установ для роботи у сфері міжнародних відносин. Академія створена у 1995 році відповідно до Указу Президента України «Про державну підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ України» від 30 травня 1995 року № 397/95.
Класичний приватний університет - вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації, заснований в 1992 році. Місія Класичного приватного університету - організація на вищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, заснованої на принципах гуманізму і демократизму, спрямована на виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності, готових нести відповідальність за долю суспільства, держави і людства.
Філія «Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (далі - Кременчуцький інститут Дніпропетровського Інституту імені Альфреда Нобеля, Інститут) як відокремлений структурний підрозділ Інституту створено у 1998 році для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, одержання вищої професійної освіти і кваліфікації відповідно до індивідуальних бажань, здібностей і можливостей, а також забезпечення м. Кременчука та Кременчуцького регіону в цілому висококваліфікованими фахівцями, які відповідають вимогам працедавців та ринку праці регіону.
Київський університет імені Бориса Грінченка – столичний університет, що належить територіальній громаді міста Києва. Літопис Університету ведеться з 1874 року. Університет Грінченка – багатопрофільний навчальний заклад, який входить у топ-десятку найкращих київських вишів! В Університеті навчається понад 8 тисяч студентів за 20 спеціальностями та різними освітніми програмами. Багаторічні освітні традиції Університету поєднуються із сучасними інноваційними підходами у підготовці фахівців. Навчання орієнтоване на європейські стандарти.