Навчальні заклади України пропонують абітурієнтам вивчати таку перспективну спеціальність як комп’ютерна інженерія. Опановуючи майбутню професію студенти українських навчальних закладів отримують знання, що допомагають впроваджувати сучасні комп’ютерні технології у відомих ІТ-компаніях та на провідних підприємствах, розробляти сучасне програмне забезпечення для комп’ютерних систем і мереж, яке відповідає сучасним світовим вимогам згідно стрімкому розвитку людства. Отримана спеціальність включає професійну підготовку кваліфікованими педагогами та дає сучасні знання. Студенти вивчають архітектуру комп’ютера та його програмне забезпечення. Сфера професійної діяльності дуже широка, – це фахівці з розроблення обчислювальних систем; адміністратори, аналітики і конструктори комп’ютерних систем; інженери з програмного забезпечення комп’ютерів і систем; прикладний і системний програмісти; розробники комп’ютерних програм.

Професії (посади) за фахом:

 • Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
 • Технік-програміст;
 • Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • Керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
 • Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
 • Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
 • Оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
 • Монтажник електронного устаткування;
 • Майстер з ремонту приладів та апаратури;
 • Технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
 • Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
 • Консультант з програмного забезпечення;
 • Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Державний навчальний заклад "Київський коледж зв'язку" Навчання фахівців зв'язку із зарубіжних країн завжди залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності Київського коледжу зв'язку. У 1961 році коледж розпочав підготовку фахівців зв'язку для іноземних держав. В той момент це була єдина технічна школа в Києві, яка навчала іноземців. Протягом 54 років відділ іноземних студентів навчив понад 1300 фахівців майже для 120 країн Європи, Азії, Латинської і Центральної Америки, Африки. Багато з них працюють в національних мережах зв'язку своїх країн. Професійна підготовка проводиться висококваліфікованими викладачами. Вони пишуть керівництва для іноземних студентів, допомагають їм вивчати українську мову і проводити спільні дослідження.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Європейський університет був заснований в 1991 році. За 25 років своєї діяльності університет отримав вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України. Європейський університет сьогодні - це сучасний багатопрофільний ВНЗ. За різними формами навчання тут проходять підготовку і перепідготовку десятки тисяч майбутніх фахівців. Створення нового вищого навчального закладу було відповіддю на виклики часу і потреби молодої незалежної України в нових фахівцях: менеджерах, маркетологів, економістів, комп'ютерних фахівцях.